9.4.2002

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tilinpäätöstilasto 2000 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Tilinpäätöstilasto 2000 on ilmestynyt. Se sisältää toimialoittaiset tilinpäätöstiedot teollisuudesta, rakentamisesta, kaupasta, liikenteestä ja liike-elämän palveluista. Tilinpäätöstilasto 2000 perustuu 156 000 yrityksen tilinpäätöstietoihin noin 60 toimialalta. Vastaavia tilinpäätöstietoja on saatavissa myös vuosilta 1995-1999.

Poimintoja julkaisun sisällöstä:

  • Tehdasteollisuusyritysten liikevaihto oli 104 miljardia euroa vuonna 2000. Kasvua edellisvuodesta oli 19 miljardia euroa ja suurin osa siitä tuli elektroniikkateollisuudesta. Isojen yritysten liikevaihto oli vajaat 84 miljardia ja pienten ja keskisuurten yritysten hieman yli 20 miljardia euroa. Tehdasteollisuusyritysten vienti kasvoi runsaalla 10 miljardilla eurolla 53 miljardiin.
  • Tehdasteollisuusyritykset työllistivät 435 000 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuodesta noin 9 000:lla, josta pk-yritysten osuus oli 5 000 henkilöä. Henkilöstökuluja maksettiin 15,4 miljardia euroa, runsas miljardi edellisvuotta enemmän. Jalostusarvo työntekijää kohden oli 73 200 euroa.
  • Rakentamisen toimialaan kuuluvat maa- ja vesirakentaminen, talonrakentaminen, talotekniikka ja rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen. Liikevaihtoa kertyi 15,1 miljardia euroa, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Voimakkainta kasvu oli talonrakentamisessa, lähes 14 prosenttia.
  • Auto-, tukku- ja vähittäiskaupan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 81,7 miljardia euroa, mikä oli noin 7,5 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Kaupan isojen yritysten liikevaihto oli 44,1 miljardia ja pk-yritysten 37,6 miljardia euroa.
  • Kaikki kannattavuutta mittaavat tunnusluvut heikkenivät vähittäis- ja autokaupan yrityksillä. Tukkukaupan kannattavuus sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla paitsi kokonaistulos, joka heikkeni puoli prosenttiyksikköä. Koko kaupan omavaraisuusaste parani runsaan prosenttiyksikön verran edellisvuodesta ja oli 43,4 prosenttia.
  • Liikenteen toimialoista julkaisussa ovat mukana linja-autoliikenne, kuorma-autoliikenne, vesiliikenne, lastinkäsittely, huolinta, matkatoimistot ja teleliikenne. Yhteensä näillä toimialoilla kertyi liikevaihtoa 14,6 miljardia euroa ja ne työllistivät noin 91 200 henkilöä.
  • Julkaisussa mukana oleville liike-elämän palvelualoille kertyi liikevaihtoa 12,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 2,8 miljardia euroa. Vuoden 2000 julkaisuun otettiin mukaan uusina toimialoina työvoiman vuokraus ja terveydenhuoltopalvelu, joiden osuus liikevaihdosta oli 1,4 miljardia euroa.

Lähde: Tilinpäätöstilasto 2000. Tilastokeskus