Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tiedote 12.3.2007

Tilastokeskuksen vaalitietopalvelusta tietoa eduskuntavaaleista

Tilastokeskus julkaisee Internetissä maksuttomassa vaalitietopalvelussaan eduskuntavaaleihin 2007 liittyviä tilastotietoja. Ensimmäiset tilastot ehdokasasetelmista löytyvät jo nyt osoitteesta tilastokeskus.fi/eduskuntavaalit. Vaali-illasta 18.3.2007 alkaen tietoja täydennetään tilastoilla, analyyseillä ja kartoilla tosiaikaisesti vaalitulosten valmistuessa.

Kartat havainnollistavat tuloksia

Tilastokeskus tarjoaa Internetissä veloituksetta erityisesti tiedotusvälineiden käyttöön 60 erilaista painolaatuista vaalikarttaa pdf-tiedostoina. Vaaliyönä julkaistaan kartat eniten ääniä saaneista puolueista kunnittain ja äänestysalueittain sekä kartat kunkin vaalipiirin suosikin kannatuksesta. Vaaleja seuraavana päivänä julkaistaan karttoja äänestysaktiivisuudesta sekä puolueiden kannatuksesta kunnittain.

Lisäksi Tilastokeskus avaa vaaliyönä ääntenlaskennan päätyttyä Kansalaisen vaalikarttapalvelun, jossa vaalitulokset ovat katseltavissa teemakarttoina. Teemoina ovat muun muassa äänestysaktiivisuus, eniten ääniä saanut puolue ja puolueiden kannatus. Tietoja voi tarkastella eri aluetasoilla: kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain.

Analyysi taustoittaa vaalimenestystä

Tilastokeskus julkaisee vaali-iltana klo 20.00 Internetissä katsauksen eduskuntavaaliehdokkaiden taustoista. Vaalitulosten valmistuttua laaditaan lisäksi puolueiden vaalimenestyksestä analyysi, jossa tarkastellaan puolueiden kannatusta äänestysalueittain eri taustamuuttujien avulla. Taustamuuttujia ovat muun muassa työllisyys, elinkeinorakenne, eläkeläisten osuus, kaupungistumisaste ja tulotaso. Analyysin tulokset julkaistaan kuvioina ja taulukoina.

Eduskuntavaalien sivuilla on myös PX-Web-tietokantapalvelu (=>taulukot), jonka avulla jokainen voi muodostaa omia tilastotaulujaan vaaleista. Tietokantapalvelusta löytyy jo tällä hetkellä aikasarjataulukoita aikaisemmista eduskuntavaaleista vuodesta 1983 lähtien. Palvelussa on lisäksi vuoden 2003 eduskuntavaaleista äänestysalueittaiset taulukot puolueiden kannatuksesta ja äänestystiedoista sekä vaalipiireittäin taulukot ehdokkaiden äänimääristä eri äänestysalueilla. Samat taulukot tuotetaan vaaliyönä myös vuoden 2007 vaalien ennakkotuloksista.

Näiden veloituksettomien palveluiden lisäksi Tilastokeskus palvelee myös maksullisten aineistojen avulla. Asiakkaille räätälöitäviä karttoja ja selvityksiä tuotetaan myös tilauksesta.

Lisätietoja: Jaana Asikainen (09) 1734 3506, Rina Tammisto (kartat) (09) 1734 3574, Kari Seppä (kartat) (09) 1734 3572, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Linkit:
Eduskuntavaalien kotisivu, taulukot ja katsaukset
Vaalikarttapalvelun esittely ja käyttöehdot