Tiedote 5.7.2007

Suomen maapinta-alasta runsas neljä prosenttia rakennettua maata

Rakennetun maan osuus Suomen maapinta-alasta on noussut yli 4 prosenttiin vuonna 2005. Maatalousmaata on noin 9 prosenttia, metsää 77 ja muuta maata 10 prosenttia maapinta-alasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Ympäristötilasto - Vuosikirja 2007.

Eri maakunnissa rakennetun maan osuus vaihtelee voimakkaasti. Selvästi suurin se on Uudellamaalla, lähes 14 prosenttia. Muissa maakunnissa rakennettua maata on Lapin yhdestä prosentista Itä-Uudenmaan 9 prosenttiin. Suomen rakennetuimpia kuntia ovat Helsinki ja Kauniainen, joissa rakennettua maata on yli puolet maapinta-alasta.

Rakennetun maan osuus maapinta-alasta maakunnittain

Kainuusta yli 90 prosenttia metsää

Metsän osuus on suurin Kainuussa, yli 90 prosenttia. Muista maakunnista ainoastaan Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla metsää on alle 60 prosenttia maapinta-alasta. Suomen metsäisimmät kunnat ovat Suomussalmi ja Heinävesi, joissa metsän osuus on yli 93 prosenttia.

Metsän osuus maapinta-alasta maakunnittain

Euroopan maista ainoastaan Suomessa metsän osuus maapinta-alasta ylittää 70 prosenttia. Seuraavaksi eniten metsää on Ruotsissa, Sloveniassa ja Virossa. Koko EU:ssa metsää on 31 prosenttia maapinta-alasta.

Varsinais-Suomi on Suomen peltoisin maakunta. Sen maapinta-alasta on maatalousmaata yli 30 prosenttia. Sitä seuraavat Itä-Uusimaa, jossa maatalousmaata on yli neljännes, sekä Kanta-Häme, Uusimaa ja Satakunta, joissa maatalousmaan osuus on yli 20 prosenttia.

Sisävesiä on Suomen kokonaispinta-alasta runsas 10 prosenttia. Vesien peitossa on Etelä-Savon pinta-alasta neljännes ja Etelä-Karjalasta viidennes. Näissä maakunnissa ovat myös Suomen järvisimmät kunnat. Taipalsaaren pinta-alasta vettä on yli puolet ja Savonlinnasta yli 40 prosenttia.

Ympäristötilaston vuosikirjassa esitetään maankäyttötiedot suomalaisen maankäyttöluokituksen mukaisesti. Maankäyttötiedot on muodostettu paikkatietoaineistoista useiden viranomaisten yhteisessä SLICES-hankkeessa.

Ympäristötilaston vuosikirjaan on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. 208-sivuinen kirja käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, maa- ja metsätaloutta, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta, ympäristönsuojelumenoja sekä eurooppalaisten suhtautumista ympäristöasioihin. Suomea koskevien tietojen lisäksi kirjassa on runsaasti vertailutietoja muista teollistuneista maista.

Lähde: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2007. Tilastokeskus. Hinta 42 euroa. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta http://tilastokeskus.fi/tilastotori ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tilastoja