Tiedote 18.10.2007

Matti Pohjola ja Jukka Jalava palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2007 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty professori Matti Pohjolalle ja valtiotieteen maisteri Jukka Jalavalle. Pohjola ja Jalava ovat toimineet yhdessä aktiivisesti taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä, ja he ovat olleet aloitteellisia kansantalouden tilinpidon tietosisällön kehittäjiä ja sen käytettävyyden parantajia.

Professori, phD Matti Pohjola on kansantalouden tutkijana, opettajana sekä tutkimustyön ohjaajana tukeutunut vahvasti kansantalouden tilinpidon järjestelmään ja sen tuottamiin tietoihin. Hänen tutkimuksensa ovat lisänneet ajankohtaisten taloudellisten ilmiöiden ymmärtämistä. Pohjolan viimeaikaiset tutkimukset ovat tarkastelleet muun muassa informaatio- ja viestintäalan vaikutuksia tuottavuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Hän on nostanut esiin tilastoihin ja kansantalouden tilinpitoon liittyviä kysymyksiä, joihin vastaaminen on edistänyt tilinpidon ja tilastotuotannon kehittämistä. Pohjola on väitellyt Cambridgen yliopistosta 1981 ja toimii Helsingin kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen professorina.

VTM Jukka Jalava on nuoren polven ekonomisti ja toiminut läheisessä yhteistyössä professori Pohjolan kanssa. Jalava on analysoinut tuottavuuden perustekijöitä ja niiden vaikutuksia taloudelliseen kasvuun. Työssään hän on tukeutunut kansantalouden tilinpitoon. Parhaillaan Jalava työskentelee Euroopan unionin tilastovirastossa Eurostatissa.

Mitalit luovutetaan Matti Pohjolalle ja Jukka Jalavalle Kansantaloudellisen Yhdistyksen esitelmätilaisuuden alussa keskiviikkona 24.10. 2007 klo 16.00 Helsingin Säätytalolla, Snellmaninkatu 9 - 11.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Markku Suur-Kujala, Tilastokeskus, (09) 1734 3437, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi