Pressmeddelande 4.12.2007

Livet i genomsnitt i Finland år 2006

En finländsk kvinna är i genomsnitt 42 år gammal och en man 39 år. Enligt statistiken har de ungefär lika länge kvar att leva, kvinnan 41,7 år och mannen 38,5 år. Sitt första äktenskap ingår kvinnan i genomsnitt som 30-åring och mannen som 32-åring. Sitt första barn får kvinnan som 28-åring. Barnfamiljerna har i genomsnitt 1,8 barn.

En genomsnittlig finländare bor i höghus i en ägarbostad på 78,4 m2 med 3-4 rum och betalar 2,5 euro/m2 i månaden i bolagsvederlag. Finländarna har 22 400 euro i bostadslån och 9 400 euro i konsumtions- och andra krediter per hushåll. Boendeutgifterna slukar en fjärdedel av hushållens alla konsumtionsutgifter.

En genomsnittlig finländare är med i arbetslivet och har utbildning åtminstone på mellannivå. Mannen arbetar inom den privata sektorn som bygg-, reparations- eller tillverkningsarbetare och förtjänar ungefär 2 300 euro i månaden. Kvinnan arbetar med service, försäljning eller omsorg inom den kommunala sektorn och förtjänar något under 2 000 euro i månaden.

Finländarna motionerar minst två gånger i veckan genom att motionsgå, cykla eller åka skidor. En man i genomsnittsålder är överviktig, kvinnan inte. Mannen dricker öl minst en gång i veckan, kvinnan mera sällan. Räknat per invånare dricker finländarna 78 liter mellanöl, konsumerar 9 kg kaffe, äter 47 kg färsk frukt, 61 kg potatis och 72 kg kött per år.

Beskrivningen av den genomsnittliga finländaren baserar sig på statistik i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2007. Årsboken som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som ger en täckande bild av vårt samhälle och dess utveckling. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken finns också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2007. Statistikcentralen
Pris 75 euro (fortlöpande prenumeration 65 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Heli Mikkelä

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: tilastokeskus.fi/vuosikirja