15.4.1997

Puu- ja paperiteollisuus veti tuotannon kasvua helmikuussa

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 6,7 prosenttia viime vuoden helmikuusta.

Eniten kasvoi edelleen puu- ja paperiteollisuus. Korkea kasvu johtui osittain vertailuajankohdan eli vuoden 1996 helmikuun matalasta tasosta. Massan ja paperin tuotanto nousi helmikuussa lähes 14 prosenttia. Uudis- ja korjausrakentamisen lisääntyminen nosti rakentamiseen liittyvän teollisuuden voimakkaaseen kasvuun. Puutavaroiden tuotanto kasvoi edellisvuotisesta noin viidenneksen ja rakennusaineteollisuuden tuotanto lähes 17 prosenttia. Myös huonekaluja valmistettiin runsas viidennes enemmän kuin helmikuussa 1996.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa runsaat 5 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Päätoimialoista eniten lisääntyi sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 11 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi helmikuussa 5 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi runsaat 7 prosenttia. Elintarvikkeiden tuotanto lisääntyi runsaat 9 prosenttia.

Investointitavaroita tuotettiin helmikuussa lähes 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kulutushyödykkeiden tuotanto kasvoi 3 prosenttia ja tuotantohyödykkeiden yli 6 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli helmikuussa käytössä lähes 85 prosenttia, mikä oli runsaat 3 prosenttiyksikköä edellisvuotista enemmän. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 87 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 91, kemianteollisuuden 77 ja muun tehdasteollisuuden 76 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, helmikuu 1997
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479