16.4.1997

Konkurssien määrä väheni myös viime vuonna

Konkurssien määrä väheni viime vuonna jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Edellisvuodesta konkurssit vähenivät 9 prosentilla. Viime vuonna pantiin Tilastokeskuksen mukaan vireille 4 296 konkurssia.

Konkurssien määrä väheni vuodesta 1995 viime vuoteen suhteellisesti eniten eli 24 prosenttia Pohjois-Karjalan läänissä. Konkurssit lisääntyivät selvästi vain Mikkelin läänissä, jossa niitä oli 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista konkursseista runsas neljännes pantiin vireille Uudenmaan läänissä.

Konkurssit vähenivät vuodesta 1995 viime vuoteen kaikilla muilla päätoimialoilla kuin maa- ja metsätaloudessa. Eniten, runsaan viidenneksen, konkurssit vähenivät palveluissa.

Konkurssiin haetut yritykset ja yksityishenkilöt lääneittäin 1996

Konkurssiin Muutos, % Henkilöitä 2 Muutos, %
Alue haettuja 1 1995-96 1995-96
Uudenmaan lääni 1 196 -15 4 173 -21
Turun ja Porin lääni 560 -19 1 794 -31
Hämeen lääni 512 -3 1 719 -5
Oulun lääni 493 +1 1 319 -5
Vaasan lääni 446 -2 1 240 -6
Keski-Suomen lääni 222 -13 659 -1
Kymen lääni 217 +1 864 +38
Mikkelin lääni 202 +30 520 -4
Lapin lääni 159 -13 379 -32
Kuopion lääni 146 0 500 +8
Pohjois-Karjalan lääni 128 -24 277 -47
Ahvenanmaa 15 +15 51 +28
Koko maa 4 296 -9 13 496 -15

1 Yrityksiä ja yksityishenkilöitä, 2 Yritysten henkilöstö ja yksityishenkilöt yhteensä

Konkurssien takia joutui viime vuonna uhanalaisiksi 13 500 työpaikkaa, 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uhanalaisten työpaikkojen määrä on pienentynyt viime vuosina selvästi enemmän kuin vireille pantujen konkurssien määrä. Tämä johtuu pääasiassa suurten yritysten konkurssien vähenemisestä. Yli sadan hengen yritysten konkursseja on kahtena viime vuonna ollut vain muutamia.

Lähde: Konkurssitiedote 2/1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Eeva Heinonen (09) 1734 3268