23.4.1997

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat 51 prosenttia 1995

Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun 3,1 miljardia markkaa vuonna 1995. Siitä runsaat 1,5 miljardia oli ympäristönsuojeluinvestointeja, mikä oli 51 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 6,8 prosenttia. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 1994, jolloin osuus oli 5,7 prosenttia, mutta selvästi vähemmän kuin vuosina 1992 ja 1993, jolloin vastaava osuus oli noin 10 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit lisääntyivät vuonna 1995 kaikilla muilla teollisuudenaloilla paitsi energiahuollossa. Eniten ne kasvoivat metsäteollisuudessa, jossa niihin käytettiin noin 430 miljoonaa markkaa edellisvuotista enemmän.

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit 1994 ja 1995, milj. mk

Metsäteollisuuden osuus kaikista teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista oli 60 prosenttia eli 919 miljoonaa markkaa. Eniten metsäteollisuudessa investoitiin vuonna 1995 vesiensuojeluun, lähinnä valkaisun haittoja vähentäviin prosessimuutoksiin. Teollisuudenaloista seuraavaksi suurimmat investoinnit tehtiin metalliteollisuudessa, 252 miljoonaa markkaa, sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 232 miljoonaa. Metsäteollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista 98 prosenttia toteutettiin massa- ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden investoinneista 75 prosenttia tehtiin metallien valmistuksessa sekä kemian- ja mineraaliteollisuuden investoinneista vastaavasti 72 prosenttia kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa.

Ympäristönsuojeluinvestoinneista 60 prosenttia kohdistui vesiensuojeluun ja 29 prosenttia ilmansuojeluun. Jätehuollon - maaperän ja pohjaveden suojelu mukaan lukien - osuus investoinneista oli 9 prosenttia ja muun ympäristönsuojelun noin 2 prosenttia.

Ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat 6 prosenttia

Investointien lisäksi teollisuus käytti toimintamenoina ympäristönsuojeluun reilut 1,5 miljardia markkaa vuonna 1995. Tämä oli noin 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994.

Eniten ympäristönsuojelun toimintamenot kasvoivat vuonna 1995 kemian- ja mineraaliteollisuudessa, 18 prosenttia. Tämä aiheutui pääasiassa ilmansuojelun ja jätehuollon käyttö- ja kunnossapitomenojen noususta. Metalliteollisuudessa 6 prosentin lisäys johtui muun muassa vesiensuojelun käyttö- ja kunnossapitomenojen kasvusta. Energiahuollossa, metsäteollisuudessa ja muilla teollisuudenaloilla muutokset olivat pieniä.

Toimintamenoista oli käyttö- ja kunnossapitomenoja 87 prosenttia eli noin 1,4 miljardia markkaa. Niistä lähes puolet kohdistui vesiensuojeluun, 28 prosenttia jätehuoltoon ja reilu viidennes ilmansuojeluun. Muihin toimintamenoihin sisältyvät muun muassa ympäristöhallinnon menot, joita yritysten ympäristöhallintajärjestelmien kehittäminen hieman kasvatti edellisvuodesta.

Tilasto teollisuuden ympäristönsuojelumenoista perustuu noin 1 900 toimipaikalle tehtyyn kyselyyn.

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 1995
Lisätietoja: Merja Saarnilehto (09) 1734 3442, Leo Kolttola (09) 1734 3234,
Katja Hietikko (09) 1734 3596.
Lisätietoja teollisuuden ympäristönsuojelumenoista löytyy Tilastokeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta http://www.stat.fi/tk/yr/ye31.html.