28.5.1997

Kuorma-autojen sorakuljetukset vähenivät, muut kuljetukset lisääntyivät 1996

Kuorma-autot kuljettivat kotimaan liikenteessä yhteensä 374 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 1996. Koko alkuvuoden maa-aineskuljetuksia vaivanneen matalasuhdanteen seurauksena kokonaistonnimäärä jäi edellisvuotista pienemmäksi, vaikka muita tavaroita kuin maa-aineksia kuljetettiin noin 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Suurin osa kuljetuksista oli läänien sisäisiä tai suuntautui naapurilääneihin. Keskimääräinen matkan pituus oli 56 kilometriä ja kuormattujen matkojen keskipituus oli 71 kilometriä.

Suurimmat tavaravirrat läänien välillä 1996

Lähes puolet tonneista soraa

Kokonaistonnimäärästä 44 prosenttia oli soraa ja muita maa-aineksia. Seuraavaksi eniten kuljetettiin puuraaka-aineita, tukki- ja kuitupuuta, joiden osuus oli noin 12 prosenttia tavaramäärästä.

Vaarallisten aineiden osuus oli noin 4 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan aineita ja esineitä, jotka räjähdys-, palo- tai säteilyturvallisuutensa, myrkyllisyytensä taikka muun ominaisuutensa vuoksi saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Suurin osa vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista oli palavien nesteiden kuljetuksia, seuraavaksi eniten kuljetettiin syövyttäviä aineita ja kaasuja. Vaarallisten aineiden keskimääräinen kuljetusmatka oli 133 kilometriä.

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto perustuu postikyselyillä kerättyyn otostutkimukseen kuorma-autoliikenteen tavarankuljetuksista.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1996
Lisätietoja: Sinikka Parkko (09) 1734 3254