13.6.97

Yli 30-vuotiaat naiset käyttävät vähän kotitietokoneita
Tietokoneohjelmien englanninkielisyys yleinen ongelma

Kotitietokoneiden ja niiden oheislaitteiden käyttö ja käyttötaidot vaihtelevat selvästi iän ja sukupuolen mukaan. Yli 30-vuotiaat naiset käyttävät varsin vähän kotitietokoneita ja niiden oheislaitteita. Tietokoneohjelmien englanninkielisyys tuottaa vaikeuksia suurimmalle osalle käyttäjistä, ilmenee Tilastokeskuksen tekemästä kyselytutkimuksesta Suomalaiset ja uusi tietotekniikka. Tiedot on kerätty viime marras-joulukuussa.

Erityisen hyvin sukupuolten ero näkyy modeemin kotikäytössä. Modeemia eli muunninta tarvitaan tiedonsiirtoyhteyksiin. Niistä yli 30-vuotiaista naisista, joilla oli modeemiyhteys kotona käytettävissään, vain kymmenisen prosenttia käytti sitä vähintään viikottain. 10-30-vuotiailla naisilla osuus oli 20 prosenttia, yli 30-vuotiailla miehillä 40 prosenttia ja alle 10-30-vuotiailla miehillä 50 prosenttia.

Modeemiyhteyden käyttö sukupuolen ja iän mukaan 1996
prosenttia niistä, joilla oli yhteys käytettävissään kotona
Miehet Naiset Yhteensä
10- 30-vuotiaat Yli 30-vuotiaat 10-30-vuotiaat Yli 30-vuotiaat
Päivittäin 27 14 1 3 12
Viikottain 25 26 19 6 19
1-2 krt kk:ssa 8 11 11 11 10
Harvemmin 6 15 16 4 10
Ei lainkaan 34 34 53 76 49

Tietokoneohjelmien englanninkielisyys on suomalaisille selvä ongelma, sillä vain neljäsosaa tietokonetta käyttävistä englannin kieli ei haitannut. Sitä vastoin 40 prosentille englanninkieliset ohjelmat olivat hyvin vaikeita käyttää. Näyttääkin siltä, että yleinen kielitaidon koheneminen ei yksin riitä: ohjelmia tulisi myös suomentaa entistä enemmän, jos niiden käyttöä halutaan olennaisesti laajentaa.

Suomalaisista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että tietokoneen ja tietoverkkoyhteyden käytön pitäisi olla yhtä helppoa kuin televisiokanavan valinta. Kahdelle kolmasosalle riittäisivät yksinkertaiset laitteet ilman hienouksia. Kotitietokoneesta suomalainen olisi valmis maksamaan keskimäärin runsaat 9 000 markkaa.

Tietotekniikan työllistävään vaikutukseen suomalaiset eivät usko. Vain neljäsosa oli sitä mieltä, että uusi tietotekniikka lisää työpaikkoja.

Kotitietokone oli käytettävissä joka kolmannella eli 1,3 miljoonalla 10-74-vuotiaalla suomalaisella. Modeemiyhteyttä voi kotona käyttää 550 000 kansalaista. Kirjastojen tietoverkkopalvelut ovat nopeasti saaneet laajan asiakaskunnan. Niitä oli puolen vuoden aikana käyttänyt kuudesosa suomalaista.

Puhelin oli työpaikoilla ja oppilaitoksissa edelleen suositumpi viestin kuin sähköposti. Yli puolet niistä, joilla oli myös sähköpostiyhteys, käyttivät puhelinta enemmän kuin sähköpostia. Noin viidennes käytti sähköpostia enemmän.

Yli 30-vuotiaat lukivat sähköpostinsa useammin kuin nuoremmat, useimmiten samana päivänä. Nuorten osuutta pienentänevät kuitenkin opiskelijat, jotka eivät käy oppilaitoksessaan päivittäin.

Sähköpostiin tulleiden viestien tarkistus henkilön iän mukaan 1996
prosenttia niistä, joilla oli yhteys käytettävissään työpaikalla tai oppilaitoksessa
10-30-vuotiaat Yli 30-vuotiaat
Useasti päivässä 16 62
Päivittäin 41 28
Muutaman kerran viikossa 29 7
Vähintään kerran kuussa 6 1
Harvemmin 8 2

Suomalaiset ja uusi tietotekniikka -tutkimusta varten Tilastokeskuksen haastattelijat haastattelivat viime marras-joulukuussa 1 080 kotitaloudesta 2 362 henkilöä, jotka edustavat 10-74-vuotiaita suomalaisia. Tutkimus sisältää perustiedot suomalaisten kotitalouksien tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen määrästä sekä palvelujen käytöstä, tietotekniikan käytöstä kouluissa oppilaiden arvioimana sekä kuvauksen suhtautumisesta tietosuojaan, tietoyhteiskuntapeloista ja halukkuudesta etätyöhön.

Suomalaiset ja uusi tietotekniikka -tutkimus on ensimmäinen osa Suomalaiset ja tuleva tietoyhteiskunta -tutkimushankkeesta. Tilastokeskuksen lisäksi hanketta rahoittavat opetusministeriö, valtiovarainministeriö, liikenneministeriö, Telecom Finland, Finnet-liitto, sisäasiainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Akatemia.

Lähde: Juha Nurmela: Suomalaiset ja uusi tietotekniikka. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Nurmela (09) 1734 2548