7.7.1997

Teollisuuden kasvu hidastui viime vuonna

Teollisuustuotannon kasvu hidastui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna selvästi. Tuotannon arvo nousi vain 3 prosenttia. Henkilöstön määrä kohosi vain vajaan prosentin. Myös investoinnit lisääntyivät edellisvuotista vähemmän. Viime vuonna kasvu oli 8 prosenttia.

Teollisuustuotannon kasvu oli viime vuonna paljolti metalliteollisuuden varassa, jonka tuotannon arvo nousi 7 prosenttia. Sen sijaan metsäteollisuuden alkuvuoden huono tulos laski sen tuotannon arvoa 10 prosenttia.

Vienti veti kasvua

Teollisuuden kokonaistoimitusten arvo lisääntyi viime vuonna 4 prosenttia ja vientitoimitusten arvo 6 prosenttia. Toimitukset lisääntyivät etenkin viennin ansiosta lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla, myös kotimaisesta kulutus- ja investointikysynnästä riippuvilla aloilla.

Erityisen voimakkaasti vienti kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa, jossa vientitoimitukset lisääntyivät 21 prosenttia. Koko metalliteollisuuden vientitoimitukset kasvoivat 16 prosenttia ja kokonaistoimitukset 11 prosenttia. Sen sijaan metsäteollisuuden vientitoimitukset supistuivat 10 prosenttia, mikä vaikutti ratkaisevasti koko teollisuuden tuotannon kasvulukuihin.

Teollisuuden nettoinvestointien arvo kohosi viime vuonna 8 prosenttia. Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat hieman yli 13 prosenttia. Aineellisen käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit olivat 25,8 miljardia markkaa. Massa- ja paperiteollisuuden kokonaisinvestoinnit lisääntyivät 64 prosenttia, ja sen kone- ja laiteinvestoinnit peräti kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta. Sen sijaan puutavara- ja puutuoteteollisuudessa investoinnit vähenivät 40 prosenttia ja metalliteollisuudessa 6 prosenttia.

Nettoinvestoinnit on laskettu aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenojen ja aineellisen käyttöomaisuuden myynnistä saatujen tulojen erotuksena.

Henkilöstön määrä nousi hieman

Pitkään jatkunut teollisuuden työvoiman supistuminen kääntyi vuonna 1995 nousuksi, jolloin henkilöstön määrä kasvoi 4 prosenttia. Viime vuonna kasvu jatkui mutta oli vain 0,7 prosenttia. Teollisuuden palkattu henkilöstö oli 406 000 henkilöä.

Henkilöstön määrä kasvoi viime vuonna pääasiassa metalliteollisuudessa, lähes kaikilla muilla teollisuuden päätoimialoilla se väheni. Eniten teollisuuden työpaikkoja syntyi sähköteknisten tuotteiden valmistukseen sekä koneiden ja laitteiden valmistukseen. Teollisuuden työvoimasta 42 prosenttia työskenteli viime vuonna metalliteollisuudessa. Vuonna 1990 osuus oli 35 prosenttia.

Työtunneilla mitattuna teollisuuden työpanos oli edellisen vuoden tasolla. Teollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi viime vuonna 4 prosenttia, kun taas sosiaalikulut vähenivät 2 prosenttia. Palkkasumma kasvoi siis enemmän kuin työvoiman määrä ja työtunnit.

Jalostusarvon osuus koko teollisuuden jalostusarvosta toimialoittain vuosina 1986, 1990 ja 1996


Jalostusarvo väheni

Koko teollisuuden jalostusarvo väheni viime vuonna 4 prosenttia. Jalostusarvo kasvoi metalliteollisuudessa. Sen sijaan metsäteollisuudessa, tevanake-teollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa jalostusarvo pieneni.

Teollisuuden jalostusarvosta 39 prosenttia muodostui vuonna 1996 metalliteollisuudessa. Vuonna 1990 osuus oli 32 prosenttia. Metalliteollisuuden osuus koko teollisuuden jalostusarvosta sekä työvoimasta on kasvanut jatkuvasti. Se onkin pitkään ollut voimakkaimmin kasvava teollisuuden toimiala.

Rakentaminen kasvoi

Rakennusalan toimitusten kokonaisarvo oli viime vuonna 49,3 miljardia markkaa, 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tuotannon bruttoarvo kasvoi 22 prosenttia ja oli 38,6 miljardia markkaa. Rakennusalan yritystoiminta työllisti 67 000 henkilöä, 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Alan nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2 prosenttia suhteessa kokonaistoimituksiin.

Rakentamisen toimialoista eniten kasvoi viime vuonna maa- ja vesirakentaminen etenkin rautateiden rakentamisen ansiosta. Maanrakennusalan toimitusten kokonaisarvo oli 13 miljardia markkaa, 37 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuotannon bruttoarvo oli 12 miljardia. Alan yritykset työllistivät 14 000 henkilöä. Jalostusarvoa kertyi 4 miljardia.

Talonrakentamisen toimitusten arvo oli viime vuonna 20 miljardia markkaa, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tuotannon bruttoarvo kasvoi 18 prosenttia ja oli 15 miljardia. Yritykset työllistivät 22 000 henkilöä ja jalostusarvo oli 5 miljardia.

Talotekniikan eli LVIS-alan toimitusten kokonaisarvo oli 18 miljardia markkaa, 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Tuotannon bruttoarvo kasvoi 17 prosenttia ja oli 13 miljardia. Henkilöstön määrä oli 30 000 henkilöä, jalostusarvo 7 miljardia.

Lähde: Ennakkotietoja teollisuudesta 1996
Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467