18.7.1997

Tuontihinnat laskivat 0,3 prosenttia kesäkuussa

Tuontihinnat laskivat 0,3 prosenttia toukokuusta kesäkuuhun. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn halpenemisesta. Viime vuoden kesäkuusta tuontihinnat ovat kuitenkin kohonneet 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuontihintaindeksistä.

Vientihinnat nousivat toukokuusta kesäkuuhun 0,1 prosenttia, mutta olivat silti 4,1 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin.

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat toukokuusta kesäkuuhun 0,3 prosenttia. Nousu aiheutui raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden, kuten perusmetallien, kallistumisesta. Viime vuoden kesäkuusta tuottajahinnat ovat kohonneet 0,2 prosenttia.

Tukkuhinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,2 prosenttia, mutta viime vuoden kesäkuusta tukkuhinnat ovat kohonneet 1,8 prosenttia. Kotimaisten kulutustavaroiden tukkuhinnat laskivat toukokuusta kesäkuuhun 0,7 prosenttia, mikä johtui pääasiassa kotimaisten vihannesten halpenemisesta. Tuontikulutustavaroiden tukkuhinnat nousivat samaan aikaan 0,2 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja

vuosimuutokset kesäkuussa 1997, %

Indeksit 5/97-6/97 6/96-6/97
Tukkuhintaindeksi -0,2 1,8
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 0,3 0,2
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 0,2 1,8
Vientihintaindeksi 0,1 -4,1
Tuontihintaindeksi -0,3 0,2

Lähde: Tuottajahintaindeksit, kesäkuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469