18.7.1997

Matkailu ulkomailta lisääntyi toukokuussa viidenneksen

Matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 11 prosenttia. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät peräti 21 prosenttia, kotimaisten matkailijoiden 8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailutilastosta.

Hotellihuoneiden käyttöasteeksi mitattiin toukokuussa 47,2 prosenttia, kun se viime vuoden toukokuussa oli 43,9 prosenttia. Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli 374 markkaa, 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yöpymisten määrä kasvoi tammi-toukokuussa 5 prosenttia

Yöpymisten kokonaismäärä kohosi tammi-toukokuussa 4,9 miljoonaan. Määrä oli 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 13 prosenttia.

Eniten viime vuoden tammi-toukokuusta lisääntyivät ruotsalaisten ja venäläisten yöpymiset, molemmat runsaalla 23 000:lla. Norjalaiset kirjasivat 9 100 ja yhdysvaltalaiset 7 600 yöpymistä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotimaanmatkailu kasvoi tammi-maaliskuussa 10 prosenttia

Kotimaanmatkailu kasvoi 10 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun. Eniten lisääntyivät pitkät, noin viikonpituiset lomamatkat. Niiden määrä nousi neljänneksen viimevuotisesta. Matkailu Lappiin lisääntyi lähes kolmanneksen, ja Lapin matkakohteissa lomaili 100 000 suomalaista.

Tiedot ovat Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Tilastokeskus haastatteli huhtikuun lopulla 2 153 suomalaista.

Ulkomaanmatkailu oli parina viime vuotena lisääntynyt selvästi. Viime vuoden tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun se kuitenkin väheni 10 prosenttia, vaikka matkailu Kanarian saarille edelleen lisääntyikin.

Tammi-maaliskuussa yli 800 000 suomalaista teki 1-2 viikon lomamatkan. Lähes 300 000 suuntasi matkansa ulkomaille, 200 000 lomaili kotimaan hotelleissa, vuokratuissa mökeissä ja muissa maksullisissa majoituksissa ja 350 000 matkusti omalle mökille tai sukulaisten ja tuttavien luo. Ulkomaille matkustaneista noin puolet lomaili Kanarian saarilla.

Kansainvälinen matkailijamäärä lisääntyi viime vuonna viisi prosenttia

Kansainvälinen matkailu vilkastui viime vuonna. Maailman matkailujärjestön WTO:n mukaan matkailijamäärä kasvoi 4,5 prosenttia ja matkailutulot 7,6 prosenttia vuodesta 1995. Matkailu on lisääntynyt eniten Aasiassa. Euroopan osuus sekä kansainvälisistä matkailijamääristä että -tuloista on silti edelleen yli puolet. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Matkailutilasto 1997 -vuosikirjasta.

Suomeen suuntautuva matkailu on muuttunut viime vuosina rakenteeltaan merkittävästi: liike- ja muu ammattiin liittyvä matkailu on lisääntynyt, kun taas loma- ja muu vapaa-ajan matkailu vähentynyt. Viime vuonna liikematkailijoiden osuus ulkomaisista yöpymisistä majoitusliikkeissä oli jo lähes yhtä suuri kuin vapaa-ajan matkalla olevien osuus.

Lähteet: Matkailutilasto, toukokuu 1997; Matkailutilasto 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Krister Elvkulla (09) 1734 3209, Arto Luhtio (09) 1734 3216
Ritva Marin (09) 1734 2552 (Suomalaisten matkailu -haastattelututkimus)