15.8.1997

Teollisuustuotanto kasvaa edelleen ripeästi

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 6,6 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Tuotannon kasvua pitivät yllä muun muassa paperin, rakennusaineiden ja sähköteknisten tuotteiden valmistus.

Teollisuustuotannon muutokset kuukausittain
Muutos-% edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta (työpäiväkorjattu)

Paperin tuotanto kasvoi kesäkuussa yli 20 prosentin vauhtia. Rakentamiseen liittyvä teollisuustuotanto nousi lähes 10 prosenttia ja metalliteollisuuden tuotanto runsaat 8 prosenttia kesäkuusta 1996. Metalliteollisuuden päätoimialoista sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi 17 prosenttia, metallituoteteollisuus noin 11, perusmetalliteollisuus runsaat 8 ja koneteollisuus vajaan prosentin. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 4 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto 1,5 prosenttia. Sähkön tuotanto aleni runsaat 6 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskolla tuotanto kasvoi 7,5 prosenttia

Tammi-kesäkuun teollisuustuotanto oli 7,5 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurimpia kasvulukuja saavuttivat huonekalujen valmistus, yli 18 prosenttia, ja kemiallinen metsäteollisuus, runsaat 16 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Myös sähköteknisten tuotteiden valmistus kasvoi edelleen ripeästi, lähes 15 prosenttia. Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus lisääntyi samaten noin 15 prosenttia ja puutavaran sekä puutuotteiden valmistus 14 prosenttia.

Keskimääräistä hitaammin tammi-kesäkuussa kasvoivat muun muassa koneiden ja laitteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä elintarvike-, juoma- ja tupakkatuotteiden valmistus, 2-4 prosenttia vuoden 1996 vastaavasta ajasta. Tuotanto pieneni vuoden alkupuoliskolla päätoimialoista ainoastaan vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä 87 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 91 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste 92 prosenttia, kemianteollisuuden 78 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden 79 prosenttia.

Teollisuustuotannon muutos päätoimialoittain, tammi-kesäkuu 1997
muutos-% edellisen vuoden vastaavasta ajasta, työpäiväkorjattu

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, kesäkuu 1997
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479