4.9.1997

Asuinrakentaminen lisääntyi, teollisuusrakentaminen väheni tammi-kesäkuussa

Tämän vuoden alkupuoliskolla käynnistettiin runsaan 15 000 uuden asunnon rakennustyöt. Se oli 4 500 enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastoista.

Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-kesäkuussa 14 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuoden 1996 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Asuinrakennusten lisäksi maatalousrakennusten sekä liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärät kasvoivat vuotta aiemmasta. Sen sijaan julkisia rakennuksia ja teollisuusrakennuksia alettiin rakentaa edellisvuotista vähemmän.

Tämän vuoden toisella neljänneksellä aloitettujen rakennusten kuutiomäärä oli 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Aloitetut rakennukset, 2. neljännes ja 1.-2. neljännes 1997

2. nelj.
milj. m3
muutos
97/96, %
1.-2. nelj.
milj. m3
muutos
97/96, %
Kaikki rakennukset 10,36 13 14,16 11
Asuinrakennukset 4,03 42 5,47 44
Liike- ja toimistorakennukset 1,10 92 1,63 29
Julkiset palvelurakennukset 0,45 -47 0,64 -58
Teollisuus- ja varastorakennukset 2,06 -21 3,16 -11
Teollisuusrakennukset 1,36 -6 1,96 -3
Maatalousrakennukset 1,93 38 2,25 46
Asuntotuotanto, kpl 10 650 41 15 350 42

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 2. neljännes 1997
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234