10.9.1997

Rahoitusleasingin merkitys investointien rahoitusmuotona kasvaa

Luottolaitokset rahoittivat koneisiin, laitteisiin ja ajoneuvoihin kohdistuvia rahoitusleasinginvestointeja viime vuonna kaikkiaan 2,3 miljardilla markalla. Tämä oli noin 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Lisäksi luottolaitosten rahoittamia niin sanottuja sale-and-leaseback -investointeja sekä kiinteistöleasinginvestointeja tehtiin lähes 300 miljoonalla markalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

Rahoitusleasing on pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sale-and-leaseback -sopimuksella asiakas myy kohteen rahoittajayhtiölle ja vuokraa sen takaisin. Kiinteistöleasing on lähinnä kiinteistöjen osakkeiden vuokrausta leasingehdoin.

Rahoitusleasing lähinnä yritysten käyttämä rahoitusmuoto

Yritykset olivat ylivoimaisesti suurin rahoitusleasingiä käyttävä sektori. Yritysten hankintojen osuus oli viime vuonna runsaat 80 prosenttia kaikista perinteisistä leasinginvestoinneista. Toimialoista suurimmat vuokralleottajat olivat teollisuus sekä kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimiala. Molempien toimialojen osuus oli viidesosa investoinneista. Myös kauppa sekä koulutus olivat merkittäviä rahoitusleasingin käyttäjiä.

Rahoitusleasingillä hankittiin eniten atk-laitteita ja konttorikoneita sekä ajoneuvoja. Viime vuonna 70 prosenttia luottolaitosten rahoittamista rahoitusleasinghankinnoista kohdistui näihin tuoteryhmiin.

Rahoitusleasingvuokria, sale-and-leaseback/kiinteistöleasing -vuokrat mukaan lukien, maksettiin viime vuonna kaikkiaan 1,6 miljardia markkaa, mikä oli kuudennes edellisvuotista enemmän.

Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1995 lähtien tietoja myös muiden kuin luottolaitosten harjoittamasta rahoitusleasingtoiminnasta. Nämä vuokralleantajat, joiden toimialana on joko rahoitusleasing tai muu luotonanto, tekivät viime vuonna rahoitusleasinginvestointeja yhteensä 1,2 miljardilla markalla ja niille maksettiin rahoitusleasingvuokria yhteensä 0,4 miljardia.

Rahoitusleasingin merkitys investointien rahoitusmuotona on kasvussa. Rahoitusleasinginvestointien osuus koko kansantalouden investoinneista on kuitenkin vielä varsin pieni. Kaikkiaan luottolaitosten ja muiden vuokralleantajien rahoitusleasingillä rahoitettiin 4 prosenttia vuonna 1996 tehdyistä investoinneista.

Luottolaitosten rahoitusleasinginvestoinnit 1992-1996

pl. sale-and-leaseback/kiinteistöleasing

Luottolaitosten rahoitusleasinginvestoinnit 1996
vuokralleottajan sektorin mukaan

pl. sale-and-leaseback/kiinteistöleasing

Lähde: Rahoitusleasing 1996
Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539, Mirja Laine (09) 1734 3330