18.9.1997

Matkailu Suomeen vilkasta heinäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 14 prosenttia. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 10 prosenttia. Kaikkiaan yöpymisten määrä lisääntyi 11 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Ruotsalaisten, brittien ja italialaisten yöpymiset lisääntyivät lähes 30 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Venäläisten ja japanilaisten yöpymiset lisääntyivät yli 20 prosenttia. Myös matkailu muista tärkeimmistä maista kasvoi. Vain saksalaisten yöpymiset vähenivät. Niitä oli 22 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Hotellihuoneiden käyttöaste nousi heinäkuussa 53 prosenttiin. Vuotta aiemmin se oli 50. Ahvenanmaalla hotellihuoneista oli käytössä 80 prosenttia ja Varsinais-Suomessakin yli 70 prosenttia. Suurimmat kunnittaiset käyttöasteet mitattiin Maarianhaminassa, Naantalissa ja Turussa.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli heinäkuussa 357 markkaa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 303 markkaa.

Tammi-heinäkuun yöpymismäärä kasvoi 6 prosenttia

Tammi-heinäkuussa majoitusliikkeissä yövyttiin kaikkiaan 8,9 miljoonaa kertaa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 10 prosenttia. Eniten yöpymiset kasvoivat Ahvenanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Ruotsalaiset nousivat tammi-heinäkuussa suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi. Heidän yöpymisvuorokausiensa määrä lisääntyi viimevuotisesta 19 prosenttia 368 000:een. Seuraavina olivat venäläiset 291 000:lla ja saksalaiset 286 000:lla vuorokaudellaan. Saksalaisten yöpymiset vähenivät 19 prosenttia.

Suomalaisten matkailu kasvoi 10 prosenttia

Suomalaisten matkailu kasvoi viime vuoden huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun runsaat 10 prosenttia. Eniten lisääntyivät pitkät, yli kolmen päivän matkat. Niitä tehtiin kotimaassa neljännes enemmän ja ulkomaille vajaa viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Viimevuotista enemmän tehtiin myös sellaisia yöpymisen sisältäneitä risteilyjä, joiden aikana ei käyty maissa. Muuten lyhyitä, 1-3 päivän matkoja tehtiin jonkin verran edellisvuotista vähemmän sekä kotimaassa että ulkomaille.

Tiedot ovat Tilastokeskuksen matkailututkimuksesta, joka koskee huhti-kesäkuuta 1997. Tutkimukseen haastateltiin heinäkuun lopulla 1 842 henkilöä.

Yhteensä huhti-kesäkuussa tehtiin 1,8 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa. Pitkiä, yli kolmen päivän matkoja tehtiin ulkomaille lähes 400 000. Lisäksi tehtiin 700 000 lyhyttä matkaa ja risteilyä lähialueille. Kotimaassa tehtiin yli 700 000 sellaista matkaa, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa. Niistä 200 000 oli pitkiä, noin viikon kestäneitä matkoja ja loput 500 000 lyhyitä matkoja.

Kreikka alkukesän suosikki, viisumivapaus lisäsi Viron-matkailua

Noin puolet ulkomaan lomamatkoista suuntautui Välimeren alueelle. Eniten matkailu lisääntyi Kreikkaan, joka oli alkukesän suosituin lomakohde. Huhti-kesäkuussa Kreikassa lomaili yli 50 000, Espanjassa yli 40 000 ja Turkissa yli 30 000 suomalaista.

Matkailu Suomesta Viroon lisääntyi viime vuoden huhti-kesäkuusta. Viisumivapaus toukokuun alusta vauhditti kasvua noin kolmanneksen. Edellisvuotista enemmän tehtiin sellaisia matkoja, joiden aikana yövyttiin joko laivalla tai maissa. Sitä vastoin päivämatkailu Viroon pysyi viime vuoden huhti-kesäkuun tasolla.

Lähde: Matkailutilasto, heinäkuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Arto Luhtio (09) 1734 3216
Ritva Marin (09) 1734 2552 (Suomalaisten matkailu -haastattelututkimus)