24.9.1997

Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205; lisätietoja alueittain: Liikenneturva (09) 417 4700 ja sen alueyksiköt
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen (09) 1734 2408

Elokuun tieliikenteessä kuoli 41 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 41 ja loukkaantui 1 062 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden elokuusta 8:lla ja loukkaantuneiden määrä 12:lla.

Eniten liikennekuolemia sattui elokuussa Hämeen läänissä, jossa sai surmansa 10 ihmistä. Uudenmaan läänissä kuoli 9 ihmistä.

Elokuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista 25 oli liikenteessä autolla, polkupyörällä 8 ja mopolla 4. Lisäksi kuoli 2 jalankulkijaa ja 2 moottoripyöräilijää. Kuolleista 15 oli naisia ja 26 miehiä.

Alkuvuoden synkkä kehitys ei jatkunut kesäkuukausina

Tammi-toukokuussa kuoli tieliikenteessä peräti 41 ihmistä enemmän kuin tammi-toukokuussa 1996. Tämä synkkä kehitys on kesän aikana pysähtynyt, sillä kesä-elokuussa kuolleiden määrä väheni edellisvuotisesta 10:llä.

Koko alkuvuoden tieliikenteessä kuoli 300 ihmistä, joista 106 oli naisia ja 194 miehiä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden tammi-elokuusta 31:llä eli 12 prosenttia. Liikenteessä loukkaantui 5 899 ihmistä, mikä on 30 vähemmän kuin tammi-elokuussa 1996.

Tammi-elokuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista suurin osa eli 174 oli ollut liikkeellä henkilöautolla. Jalankulkijoita kuolleista oli 44 ja polkupyöräilijöitä 37.

Liikennekuolemien määrä lähes kaksinkertaistui Hämeen läänissä, jossa kuoli 27 ihmistä enemmän kuin tammi-elokuussa 1996. Uudenmaan läänissä kuolonuhrit lisääntyivät 9:llä ja Turun ja Porin läänissä 8:lla.

Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet, niissä kuolleet ja
loukkaantuneet elokuussa ja tammi-elokuussa 1997 sekä muutos vuotta aiemmasta
Elokuu 1997 Tammi-elokuu 1997
Lääni ja kaupunki Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet
lkm lkm muutos lkm muutos lkm lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 241 9 4 304 31 1 195 49 9 1 532 -102
Helsinki 85 1 1 99 -6 430 6 - 526 -64
Espoo 20 - - 24 5 107 2 -3 155 2
Vantaa 28 1 1 31 -7 139 3 3 171 -13
Turku ja Pori 120 4 -1 171 -3 741 43 8 961 -46
Turku 29 1 1 33 3 185 8 6 237 -5
Häme 116 10 5 143 -3 602 55 27 757 -4
Tampere 34 1 - 45 22 141 5 3 169 3
Kymi 62 2 -6 78 -6 301 20 -7 395 -15
Mikkeli 29 2 1 36 -7 201 12 -5 265 9
Pohjois-Karjala 22 - -4 29 4 108 11 -1 130 -42
Kuopio 37 2 -1 52 5 219 11 -5 295 64
Keski-Suomi 34 1 -1 36 -18 244 17 - 324 29
Vaasa 67 4 - 96 1 401 32 1 513 10
Oulu 65 5 -3 77 -10 364 34 5 455 41
Oulu 22 1 1 24 - 71 4 - 77 -28
Lappi 28 1 -3 38 -4 185 14 -2 250 23
Ahvenanmaa 2 1 1 2 -2 21 2 1 22 3
Koko maa 823 41 -8 1 062 -12 4 582 300 31 5 899 -30

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot