30.9.1997

Tuotannon kasvu nopeutui heinäkuussa

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 7,8 prosenttia. Kasvu nopeutui, sillä kesäkuussa tuotanto lisääntyi 6,2 prosenttia edellisvuotisesta. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, tuotanto oli heinäkuussa 0,8 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta 13,8 prosenttia, mutta nopeaan kasvuun vaikutti osittain lomien ja korjausseisokkien erilainen ajoitus viime ja tänä vuonna. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi viime vuoden heinäkuusta 8,8 prosenttia; markkinahakkuut lisääntyivät 22 prosenttia. Rakentaminen jatkui ripeänä. Sen tuotanto kasvoi 12,8 prosenttia.

Kaupan tuotanto kasvoi 6,3 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 8,9 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1997. Tilastokeskus