3.10.1997

Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437

Yritysluotot vähenivät vuodessa kymmeneksen

Yritysten luottokanta supistui Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden kesäkuun lopusta tämän vuoden kesäkuun loppuun 10 prosenttia 200 miljardiin markkaan. Yritykset olivat kuitenkin yhä suurin luotonsaajaryhmä. Yrityksiä luotottivat lähinnä talletuspankit ja työeläkelaitokset.

Kotitalouksien luottokanta oli kesäkuun lopussa 183 miljardia eli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien luotoista runsaat 90 prosenttia oli talletuspankkien ja muiden luottolaitosten myöntämiä.

Yritysten luottokannan supistuminen heijastui koko yleisöluottokantaan. Tämä pieneni vuodessa 4,2 prosenttia 465 miljardiin markkaan. Yleisöluottoja ovat yrityksille, kotitalouksille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, kunnille ja kuntayhtymille myönnetyt luotot.

Koko luottokanta kuitenkin lisääntyi viime vuoden kesäkuun lopusta 3,2 prosenttia. Luottokanta oli kesäkuun lopussa yhteensä 712 miljardia markkaa. Luottokantaa kasvattivat lähinnä valtiolle ja ulkomaille myönnetyt luotot, joita ei lueta yleisöluottoihin.

Suurimpia luotonantajia olivat talletuspankit ja työeläkelaitokset. Pankkien antamien luottojen kanta oli kesäkuun lopussa 343 miljardia. Tästä kotitalouksille myönnettyjen luottojen osuus oli melkein puolet ja yrityksille myönnettyjen luottojen osuus lähes kolmannes. Työeläkelaitosten 163 miljardin markan luottokannasta puolet koostui valtion joukkovelkakirjoista ja vajaa kolmannes yrityksille myönnetyistä lainoista.

Asuntoluottokanta kasvoi viime kesäkuun lopusta 2,5 prosenttia 182 miljardiin markkaan. Kannasta talletuspankkien osuus oli 60 prosenttia. Kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi vuodessa viisi prosenttia 27 miljardiin markkaan. Opintolainakanta pieneni sen sijaan viisi prosenttia. Se oli kesäkuun lopussa 10 miljardia markkaa.

Tilastokeskuksen luottokantatilasto kuvaa kotimaassa sijaitsevien rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Lähde: Luottokanta 1997, 2. neljännes. Tilastokeskus