24.10.1997

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kasvu hidastui elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa vajaan kolmen miljoonan kuutiometrin rakentamiseen. Se oli 6 prosenttia enemmän kuin vuoden 1996 elokuussa. Liike- ja toimistorakennuksien lupien kuutiomäärä oli yli kaksinkertainen viime vuoden elokuuhun verrattuna. Teollisuusrakennusten lupien kuutiomäärä väheni 40 prosenttia vuotta aiemmasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Elokuussa rakennusluvan sai runsaat 2 500 uutta asuntoa. Niiden määrä oli elokuussa ensimmäisen kerran tänä vuonna pienempi kuin vastaavana kuukautena viime vuonna.

Tammi-elokuussa rakennuslupien kokonaiskuutiomäärä oli viidenneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Kaikkien muiden kuin julkisten rakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä kasvoi.
Rakennusluvan sai 7 000 asuntoa enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan tammi-elokuussa myönnettiin lupia yli 23 000 uuden asunnon rakentamiseen.

Myönnetyt rakennusluvat elokuussa ja tammi-elokuussa 1997
Elokuu

1000 m3

Muutos, %
8/96
8/97
Tammi-elokuu

1000 m3

Muutos, %
1-8/96
1-8/97
Kaikki rakennukset 2 866 6 25 932 20
joista

asuinrakennukset


900

10

8 483

44
liike- ja toimistorakennukset 549 118 3 830 129
julkiset palvelurakennukset 295 84 1 422 -33
teollisuus- ja varastorakennukset 512 -41 5 717 -15
teollisuusrakennukset 356 -40 3 925 -13
maatalousrakennukset 397 1 4 560 40
Asunnot, kpl 2 544 -2 23 322 43

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1997. Tilastokeskus.