17.11.1997

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuuden kasvu hidastui 4,3 prosenttiin syyskuussa

Teollisuustuotannon kasvu hidastui syyskuussa. Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tuotanto lisääntyi viime vuoden syyskuusta 4,3 prosenttia. Kasvun hidastumiseen vaikuttivat viime vuoden syyskuun korkea vertailutaso, öljynjalostuksen korjausseisokit ja sähkön tuonnin lisääntyminen sekä energiankulutuksen supistuminen lämpimän syyskuun vuoksi.

Sähköntuotanto pieneni lähes 10 prosenttia. Kotimaista tuotantoa korvattiin tuonnilla, jonka määrä yli kaksinkertaistui viime vuoden syyskuusta. Myös paperintuotannon kasvu hidastui syyskuussa, mikä osittain kuitenkin johtui nopeasta kasvusta vertailuajankohtana eli viime vuoden syyskuussa.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuoden syyskuusta 11 ja metalliteollisuuden tuotanto runsaat 10 prosenttia. Metalliteollisuuden toimialoista lisääntyi eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 16 prosenttia. Kulkuneuvoja valmistettiin lähes prosentin verran enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Kemianteollisuuden tuotanto pieneni viime vuoden syyskuusta lähes 16 prosenttia. Vähennys johtui kuitenkin öljynjalostuksen korjausseisokeista. Elintarvikkeita tuotettiin syyskuussa prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä lähes 88 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli runsaat 90 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 94, kemianteollisuuden runsaat 75 ja muun tehdasteollisuuden lähes 81 prosenttia.

Viime vuoden tammi-syyskuusta tämän vuoden tammi-syyskuuhun teollisuustuotanto lisääntyi 7,8 prosenttia. Paperiteollisuus kasvoi lähes 16 prosenttia, puutavarateollisuus runsaat 14, metalliteollisuus lähes 11 prosenttia ja kemianteollisuus runsaat 2 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, syyskuu. Tilastokeskus