17.11.1997

Lisätietoja: Riitta Soininen (09) 1734 3451, Marja Siitonen (09) 1734 3632
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 13 markkaa 80 penniä neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 13 markkaa 80 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 5 prosenttia vuodesta 1995. Lämmitykseen kului 25 prosenttia, korjauksiin 16 ja vedenkäyttöön 13 prosenttia hoitokuluista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

Hoitovastikkeet, vesimaksut mukaan lukien, olivat viime vuonna keskimäärin 12 markkaa 20 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Pääomavastiketta maksettiin keskimäärin 65 penniä neliöltä. Osakkailta perityt hoitovastikkeet nousivat vuodessa 2 prosenttia. Vastiketta nostivat muun muassa kohonneet lämmityskustannukset ja lisääntyneet korjaustoimet.

Aravavuokratalojen hoitokulut olivat viime vuonna keskimäärin 18 markkaa 5 penniä neliöltä kuukaudessa. Hoitomenot nousivat vuodessa 2 prosenttia. Erityyppiset hoitomenot lisääntyivät tasaisesti. Lämmityskustannusten osuus vuokratalojen hoitokuluista oli 19 prosenttia ja korjauskustannusten 17 prosenttia. Vuokratalojen tuloista asukkaiden maksamien vuokrien osuus oli 94 prosenttia.

Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen hoitomenojen ero johtuu taloyhtiöiden erilaisesta tavasta hoitaa ja kunnostaa taloja. Asunto-osakeyhtiöissä henkilöstökulut ovat pienemmät, koska asukkaat osallistuvat usein itse talojen hoitoon. Vuokratalojen korjauskulut taas ovat suuremmat, koska huoneistoittaiset korjaukset sisällytetään vuokriin. Osaketaloissa osakkaat itse maksavat suoraan nämä korjaukset. Suurin osa vuokrataloista on vuokratontilla, mikä nostaa hoitokuluja. Lisäksi vettä kulutetaan vuokrataloissa enemmän kuin osaketaloissa.

Lähde: Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1996. Tilastokeskus