28.11.1997

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kotimainen kysyntä ylläpiti tuotannon kasvua syyskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 5,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla toimialoilla. Kasvua ylläpiti erityisesti kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon nopeana lisäyksenä.

Rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana; sen tuotanto lisääntyi viime vuoden syyskuusta 16,5 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi markkinahakkuiden vauhdittamana 16,2 prosenttia. Kaupan tuotanto lisääntyi 9,2 prosenttia ja liikenteen 8,7 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi viime vuoden syyskuusta 4,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1997. Tilastokeskus