3.12.1997

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, Tuomo.Sauri@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Joukkoviestinnän liikevaihto kasvoi vuonna 1996

Joukkoviestinnän kokonaisliikevaihto on kasvanut selvästi parin viime vuoden aikana. Vuonna 1996 liikevaihto oli 17,6 miljardia eli 5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Tilastokeskuksen mukaan joukkoviestinnän liikevaihdon osuus maamme bruttokansantuotteesta on edelleen hieman yli 3 prosenttia.

Eniten viime vuonna kasvoi CD-romien, kuvatallenteiden, on line -tietopalveluiden ja kaapelitelevisiotoiminnan liikevaihto.

Joukkoviestinnän liikevaihto 1995 ja 1996 sekä muutos 1995 - 96
Liikevaihto Liikevaihto Osuus Muutos
1995 1996 1996 1995 - 96
Milj. mk Milj. mk % %
Päivälehdet (4 - 7-päiväiset) 4 650 4 725 26,9 1,6
Muut sanomalehdet (1 - 3-päiväiset) 620 635 3,6 2,4
Ilmaislehdet 285 300 1,7 5,3
Aikakauslehdet 2 945 3 120 17,7 5,9
Kirjat 2 030 2 110 12,0 3,9
Mainospainotuotteet 1 650 1 730 9,8 4,8
Graafinen viestintä yhteensä 12 180 12 620 71,7 3,6
Valtakunnallinen yleisradiotoiminta 2 513 2 615 14,9 4,1
Paikallisradiot 185 180 1,0 -2,7
Kaapelitelevisio 335 374 2,1 11,6
Online-tietopalvelut1 370 415 2,4 12,2
Sähköinen viestintä yhteensä 3 403 3 584 20,4 5,3
Äänitteet 630 675 3,8 7,1
Kuvatallenteet 315 360 2,0 14,3
Elokuvateatterit 200 203 1,2 1,5
CD-romit ja muut tietotallenteet 50 150 0,9 200,0
Tallenneviestintä yhteensä 1 195 1 388 7,9 16,2
Joukkoviestintä yhteensä 1 195 1 388 7,9 16,2 16 778 17 592 100 4,8
Osuus bruttokansantuotteesta, % 3,1 3,1
1 Vain yrityksille suunnatut palvelut. HUOM! Useiden alojen luvut ovat arvioita.

Tallenteiden liikevaihto lisääntyi kuudenneksen

Videoiden myynnin ja vuokrauksen liikevaihto nousi viime vuonna toistakymmentä prosenttia 360 miljoonaan. Eniten kasvoi myyntivideoiden liikevaihto, mutta myös videovuokrauksen liikevaihto kasvoi hieman monen vuoden taantuman jälkeen.

CD-romien myynti kolminkertaistui. Niiden liikevaihto, 150 miljoonaa, on kuitenkin vain noin yksi prosentti joukkoviestinnän kokonaisliikevaihdosta.

On line -tietopalveluiden liikevaihto kasvoi 12 prosenttia, kaapelitelevisiopalveluiden lähes saman verran.

Aikakauslehdistö kasvussa

Graafinen viestintä on edelleen joukkoviestintätaloutta hallitseva ala yli 70 prosentin liikevaihto-osuudellaan. Koko graafisen viestinnän liikevaihto oli viime vuonna 12,6 miljardia. Kymmenen viime vuoden aikana lehtien, kirjojen ja mainospainotuotteiden liikevaihto-osuus on pienentynyt noin 7 prosenttiyksikköä lähinnä sähköisen viestinnän eduksi.

Joukkoviestinnän liikevaihdosta sanomalehdistön osuus oli 31 prosenttia ja aikakauslehdistön 18 prosenttia. Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, aikakauslehdistön osuus mainosmarkoista on meillä viime vuosina selvästi kasvanut.

YLE ja MTV3 hallitsivat vielä sähköistä viestintää

Valtakunnallisen yleisradiotoiminnan, YLEn ja MTV3:n 2,6 miljardin liikevaihto oli lähes kolme neljäsosaa sähköisen viestinnän kokonaisliikevaihdosta. Viime vuonna yleisradiotoiminnan talouden kasvu kuitenkin hidastui pariin edellisvuoteen verrattuna selvästi. Paikallisradioiden liikevaihto, 180 miljoonaa, laski hiukan edellisvuoteen verrattuna.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen joukkoviestintä- ja kulttuuriyksikön tekemiin laskelmiin.