12.12.1997

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten vuosinousu hidastui hieman marraskuussa

Rakennuskustannukset kohosivat marraskuussa 2,8 prosenttia viime vuoden marraskuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia ja rakentamisen palkkakustannukset 3,1 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Lokakuusta marraskuuhun rakennuskustannukset alenivat 0,1 prosenttia. Työpanosten ja muiden panosten hinnat kohosivat 0,1 prosenttia, sen sijaan tarvikepanosten hinta laski 0,3 prosenttia.

Tarvikepanosten hintojen alenemiseen marraskuussa vaikuttivat lähinnä betonielementtien, puukannatteiden, kiinnikkeiden sekä ilmastointikanavien hintojen laskut.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Marraskuu Muutos, % Muutos, %
1997 11/96 - 11/97 10/97 - 11/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 102,3 2,8 -0,1
Asuinkerrostalo 101,9 3,0 -0,1
Toimisto- ja liikerakennus 101,6 2,8 -0,1
Teollisuus- ja varastorakennus 103,7 2,6 -0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 104,3 3,3 -0,2
Maatalouden tuotantorakennus 104,6 4,3 -0,2

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, marraskuu. Tilastokeskus