9.1.1997

Kuluttajien taloustilanteessa suunnanmuutos 1996

Kuluttajat arvioivat oman taloutensa keskimäärin parantuneen vuonna 1996. Oman talouden on katsottu huonontuneen jatkuvasti vuodesta 1991 alkaen, mutta viime kesänä käsitykset kääntyivät myönteisiksi. Myös odotukset alkaneelle vuodelle ovat optimistisia. Vastauksissa on kuitenkin isoja väestöryhmittäisiä eroja. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 9.-16. joulukuuta 1 600 suomalaista.

Kuluttajien arvio oman taloutensa kehityksestä 1996 ja 1997
joulukuussa 1996 vastanneiden saldoluku ammattiaseman mukaan
Kuva 1

Maan yleistä talouskehitystä pidettiin melko hyvänä. Joka toinen arvioi maan talouden parantuneen viime vuoden aikana. Yksi kymmenestä oli vastakkaista mieltä. Kehityksen uskottiin jatkuvan samanlaisena myös tänä vuonna. Joka toinen piti ajankohtaa otollisena isompien hankintojen tekoon. Joka neljäs oli toista mieltä. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa +13,8.

Kotitalouksien rahatilanne oli joulukuussa lähes ennallaan. 44 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Kolme sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä. Yhtä moni oli joutunut ottamaan velkaa.

Joka kolmas piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kaksi kolmesta aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää velanhoitoa varten tai pahanpäivän varalle. Luotonottoa pidettiin edullisempana kuin vuosiin. Yksi kymmenestä aikoi ottaa lainaa tämän vuoden aikana. Näistä joka viides aikoi ottaa lainaa asunto-osaketta varten.

Asunnon ostoaikeet olivat joulukuussa hieman laskeneet. 5,3 prosenttia kotitalouksista aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Auton aikoi puolen vuoden aikana hankkia joka kymmenes kotitalous. Ostoaikeet laskivat marraskuusta viidenneksen.

Useampi kuin joka neljäs kotitalous aikoi korjata asuntoa tai hankkia viihde-elektroniikkaa seuraavan puolen vuoden aikana. Tämä oli kymmeneksen verran edellisvuotista enemmän. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa kotiaan. Kodinkoneita aikoi hankkia joka viides vastaaja. Ulkomaan lomaa puolen vuoden sisällä suunnitteli kolme kymmenestä. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes ja muun kulkuvälineen kuin henkilöauton joka kymmenes kotitalous.

Kuluttajien luottamusindikaattori, tammi-joulukuu 1996
Kuva 2

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, joulukuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349