27.1.1997

Tilastotiedon perusopas korkea-asteen oppilaitoksille

Tilastokeskus on julkaissut yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin tarkoitetun kirjan tilastojen peruskäsitteistä ja niiden tulkitsemisesta. Kirjan nimi on Tilastoista tiedoksi. Se opettaa tilastojen tulkintaa käytännönläheisesti: mitä ovat tilastot, todennäköisyys, keskiluvut ja hajonta, indeksit ja aikasarjat, korrelaatio, regressio- ja faktorianalyysi, tilastografiikka, tilastojen käyttö tutkielmissa, miten viralliset tilastot tehdään.

Tilastotieteen peruskäsitteet ja sovellukset on selostettu esimerkein. Kirjan lukemisen taustaksi riittävät myös lukion lyhyen matematiikan tai opistoasteen opinnot.

Kirja on koottu eri alojen tilastotutkijoiden teksteistä. Se on ensisijaisesti tarkoitettu kurssikirjaksi tutkimusmenetelmäopintoihin ja tilastotieteen opintoihin. Perusasioihin painottuvana teos kuitenkin soveltuu myös käsikirjaksi kaikille tilastojen taustoista kiinnostuneille.

Kirjaa tehtäessä on oltu yhteistyössä eri alojen oppilaitosten edustajien kanssa: kauppaopetuksen tuntemusta työryhmässä edusti lehtori Kalevi Tourunen. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten asiantuntijoina toimivat lehtorit Hilkka Taavitsainen ja Leena Suurnäkki. Yliopistojen asiantuntemusta edustivat prof. Hannu Niemi ja dos. Erkki Pahkinen.

Kirjan mukana on levyke, joka sisältää kattavan luettelon koti- ja ulkomaisista tilastolähteistä. Levykkeellä on myös eri alojen tilastoja opiskelutehtävien pohjaksi.

Tilastoista tiedoksi (ISBN 951-727-191-3)
Lisätietoja:
Jussi Melkas p. (09) 1734 2235
Hinta:
kirja ja levyke yhteensä 135,- (sis. alv)

Myynti: Tilastokeskus/Myyntipalvelu,
PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS
p. (09) 1734 2011, f. (09) 1734 2474
Sähköposti: myynti.tilastokeskus@stat.fi