28.5.1997

EU:n tilastopäälliköt Suomessa

EU/ETA-maiden tilastopäälliköt vierailevat Suomessa 28.-30. toukokuuta ja osallistuvat kahteen Tilastokeskuksen isännöimään kokoukseen.

Torstaina ja perjantaina 29-30.5. pidetään tilastopäälliköiden konferenssi DGINS (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique). Joka vuosi järjestettävän kokouksen aiheena on tänä vuonna "Tietoyhteiskunta ja tilastot"; miten tilastoilla kuvataan tietoyhteiskuntaa ja toisaalta miten tietoyhteiskunta vaikuttaa tilastoihin. DGINS-konferenssin puheenjohtajana toimii Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relander ja valtiovallan tervehdyksen esittää opetusministeri Olli-Pekka Heinonen. Alustajina on ETA-maiden tilastopäälliköitä sekä alan asiantuntijoita eri Euroopan maista ja kansainvälisistä järjestöistä.

Keskiviikkona 28.5. kokoontuu EU:n tilasto-ohjelmakomitea (SPC), joka ohjaa EU:n ja ETA:n tilastotoimen kehittämistä. Tilasto-ohjelmakomitean puheenjohtaja on Eurostatin pääjohtaja Yves Franchet ja jäseninä ETA-maiden tilastovirastojen päälliköt. SPC kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Toukokuun kokous pidetään vuorotellen kussakin jäsenmaassa, tänä vuonna Suomessa. Asialistalla on lähinnä tilastoalan säädöksiin sekä EU:n tilasto-ohjelmaan liittyviä kysymyksiä.

Molemmissa kokouksissa ovat edustettuina myös European Monetary Institute (EMI), YK, OECD ja IMF. DGINS-konferenssin osanottajien määrä lähentelee sataa. Kokoukset pidetään Helsingin Katajanokalla Marina Gongress Centerissä.

Liitteenä DGINS-konferenssin ohjelma.
Lisätietoja: Antero Pohjola (09) 1734 2272, Leena Hangaslammi (09) 1734 2245

PROGRAMME OF THE 83RD DGINS CONFERENCE
"Information Society and Statistics", Helsinki, 29-30 May 1997
Chairman: Mr T. Relander, Director General of Statistics Finland

Thursday, 29 May 1997

9.00-9.45 Opening addresses
- Mr T. Relander, Director General, Statistics Finland
- Mr O.-P. Heinonen, Minister of Education
The community needs for statistics on information sector
Mr Y. Franchet, Director General, Eurostat
9.45-10.15 Community policy on information society with special emphasis on ISPO-Internet server
- Mr V. ParajonCollada, DG XIII
10.15-10.45 The business sector needs for statistics on information society
- Mr J. Ollila, Presodent and CEO of Nokia
10.45-11.15 Coffee Break

Theme I: Problems of statistical measurement in the information society
11.15-12.00 What do the statisticians know about the information society and the emerging user needs for new statistics?
- Presentation: Norway; Discussants: Ireland, Italy
12.00-12.30 Demonstration: Helsinki, Virtual City
- Mr R. Linturi, Technology Director, Helsinki Telephone Company
12.30-14.00 Lunch break
14.00-14.45 How should economic statistics respond to information technology?
- Presentation: The United Kingdom; Discussants: Denmark, Luxembourg
14.45-15.30 The flexibility of the statistical systems - does it help measurement of the information society?
-Presentation: France; Discussants: Portugal, Sweden
15.30-16.00 Coffee break
16.00-16.45 The role of the NSIs as a discussant in the information society
- Presentation: Prof. I. Niiniluoto, University of Helsinki;
Discussant: Mr R. Lilius, Managing Director, IDC-Finland

Friday, 30 May 1997

Theme II: The effects of the information society on NSIs
9.00-9.45 The new possibilities to develop the statistical services
- Presentation: Netherlands; Discussants: Austria, Belgium
9.45-10.30 NSI response to changes in the needs of statistical information
-Presentation: Spain; Discussant: Greece
10.30-11.00 Coffee break
11.00-11.45 The importance of international comparability of statistics on information society
- Presentation: Finland; Discussants: Germany, Iceland
11.45-12.00 Summing-up of the conference and conclusions