29.5.1997

Tietoyhteiskunnasta tarvitaan tilastokuvausta

EU/ETA-maiden tilastopäälliköt kokoontuvat parhaillaan Suomessa DGINS-konferenssiin (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique). 29.-30.5.1997 pidettävän kokouksen aiheena on "Tietoyhteiskunta ja tilastot"; miten tilastoilla kuvataan tietoyhteiskuntaa ja toisaalta miten tietoyhteiskunta vaikuttaa tilastoihin. Puheenjohtajana toimii Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relander, valtiovallan tervehdyksen esittää opetusministeri Olli-Pekka Heinonen ja alustajina on ETA-maiden tilastopäälliköitä sekä alan asiantuntijoita eri Euroopan maista ja kansainvälisistä järjestöistä.

Poimintoja DGINS-konferenssin puheenvuoroista:

EU:n tilastovirasto Eurostatin pääjohtaja Yves Franchet totesi olevan pulaa tilastoista, joilla ymmärtää ja analysoida tietoyhteiskuntaa. Vaatii aikaa ja resursseja päästä riittävään tilastokuvaukseen tietoyhteiskunnasta. Tietoyhteiskunta kehittyy nopeasti ja tilastoja tarvitaan nyt. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset, joten on tärkeää määritellä kiireellisimmät kysymykset, joista tarvitaan tietoa. Tietoyhteiskuntatilastot sisältyvät erityisenä osana EU:n tilasto-ohjelmaan 1998-2002.

Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relander peräänkuulutti kansallisilta tilastovirastoilta aktiivisempaa otetta tietoyhteiskuntatilastojen kehittämiseen. Tietoyhteiskuntaa kuvaavia tilastoja tuotetaan nykyisin monella eri taholla. Tilastovirastojen panosta kaivataan tuomaan systematiikkaa, vertailtavuutta, jatkuvuutta ja laatua nykyiseltään varsin monenkirjaviin tietoyhteiskuntatilastoihin.

Tietoyhteiskuntatilastoista on nyt kova kysyntä. Tietoyhteiskuntaan liittyviä strategioita ja ohjelmia jo täyttä päätä toteutetaan. Tietoyhteiskuntapolitiikan nimissä jaetaan rahaa ja resursseja ilman, että kykenisimme tarjoamaan riittävän systemaattista tilastokuvausta politiikan vaikutusten arviointiin. Tilasto-ongelmat eivät toki estä tietoyhteiskuntapolitiikan harjoittamista, mutta lisäävät politiikan riskejä ja epävarmuutta.

Keskeiset ongelmat tietoyhteiskunnan kuvauksessa liittyvät tilastoilmiöiden määrityksiin, rajauksiin ja nopeasti vanheneviin tilastoluokituksiin. Nämä ongelmat on ratkaistava kansainvälisellä tasolla.

Opetusministeri Olli-Pekka Heinosen mukaan Suomella on hyvät edellytykset olla tietoyhteiskuntakehityksen pioneeri. Meillä on korkea koulutustaso, tehokkaat julkiset palvelut ja kehittynyt perusinfrastruktuuri. Suomi avasi yhtenä ensimmäisistä Euroopan maista tietoyhteiskunnan kannalta merkittäviä talouden sektoreita vapaalle kilpailulle. Mutta tietoyhteiskunta ei ole vain kansallinen haaste, vaan kansainvälinen yhteistyö on tärkeää.

Tietoyhteiskunnan tulo luo valtavan haasteen koulutukselle. On investoitava työvoiman jatkuvaan koulutukseen. Tilannetta kuvaa EU:n komission arvio, jonka mukaan vuonna 2005 käytössä olevasta teknologiasta 80 prosenttia on alle 10 vuotta vanhaa, kun taas 80 prosentilla työvoimasta on koulutus yli 10 vuoden takaa.

Kansainvälinen tilastopäälliköiden DGINS (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique) -konferenssi 29.-30.5.1997 Helsingin Katajanokalla, Marina Congress Centerissä.
Lisätietoja: Antero Pohjola (09) 1734 2272, Leena Hangaslammi (09) 1734 2245