8.4.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus maan talouteen vahvistui maaliskuussa

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen on vahvistunut helmikuun notkahduksen jälkeen. Maaliskuussa 79 prosenttia kuluttajista odotti, että maan taloustilanne pysyy ennallaan tai paranee seuraavan vuoden aikana. Vain 14 prosenttia arvioi sen huononevan. Työttömyyden vähenemiseen uskoi lähes joka toinen kuluttaja. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 11,7 eli hieman korkeampi kuin helmikuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. maaliskuuta 1 720 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Kuluttajien näkemykset taloudesta
Maaliskuu 1998

saldoluku

Helmikuu 1999

saldoluku

Maaliskuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 15,6 10,3 11,7
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 7,7 9,9 8,4
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 16,8 1,8 7,0
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -27,6 -10,1 -17,7
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 1,8 1,4 1,3
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 21,3 22,8 22,3
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 23,3 24,5 24,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 1,1 5,4 -5,5
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 27,0 34,1 36,1

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajista 24 prosenttia uskoi maaliskuussa, että heidän oma taloutensa paranee seuraavan vuoden aikana, ja vain 9 prosenttia arvioi sen huononevan. Joka toisella kotitaloudella jäi rahaa säästöön ja kaksi kolmesta uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Säästämistä piti kuitenkin kannattavana aiempaa harvempi eli 45 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 74 prosenttia piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 16 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien ostoaikomukset olivat maaliskuussa edelleen vahvat. Kestotavaroiden ostamisen arvioi kannattavaksi 45 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 6 prosenttia harkitsi asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana ja 9 prosenttia auton ostoa puolen vuoden kuluessa. Lomamatkailua kotimaassa tai ulkomailla suunnitteli useampi kuin koskaan aiemmin. Kuluttajat ennustivat ensi vuoden maaliskuun inflaatiovauhdin olevan 1,3 prosenttia.

Jo kolmella neljästä kotitaloudesta oli maaliskuussa käytössään matkapuhelin. Mikrotietokoneen omisti kaksi viidestä kotitaloudesta ja joka viidennellä oli kotikoneyhteys Internetiin.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, maaliskuu. Tilastokeskus
(Kaikki tiedotteessa esitettävät luvut on korotettu tutkimuksen perusjoukon tasolle painokertoimien avulla. Siksi vertailukuukausien tiedot poikkeavat vanhojen tiedotteiden painottamattomista luvuista. Erot ovat kuitenkin enimmäkseen hyvin vähäisiä. Painotus parantaa tietojen tilastollista tarkkuutta.)