30.7.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiomäärä laski hieman toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa kaikkiaan runsaan 4 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli viidenneksen edellisvuotista pienempi. Myös maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät. Sen sijaan liike- ja toimistorakentamiseen sekä asuntorakentamiseen lupia myönnettiin enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Rakennusluvan sai toukokuussa lähes 3 300 uutta asuntoa, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kerrostaloasuntojen luvat lisääntyivät selvästi (+48%), kun taas omakoti- ja rivitaloasuntojen lupamäärät vähenivät (-5% ja -8%) viime vuoden toukokuusta.

Tammi-toukokuussa uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Kaikkiaan lupia myönnettiin 17 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen. Toukokuun loppuun mennessä rakennusluvan sai 15 400 uutta asuntoa, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin tammi-toukokuussa vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla luvan saaneita asuntoja oli samana aikana viidennes edellisvuotista enemmän.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat toukokuussa ja tammi-toukokuussa 1999

Toukokuu
1000 m3

Muutos, %
5/1998 - 5/1999

Tammi-toukokuu
1000 m3

Muutos, %
1-5/1998 - 1-5/1999

Kaikki rakennukset

4 088

-2

17 055

3

joista
- asuinrakennukset


1 362


7


5 830


10

- liike- ja toimistorakennukset

549

24

2 944

52

- julkiset palvelurakennukset

300

19

1 081

-3

- teollisuus- ja varastorakennukset

821

-19

3 594

-19

- - teollisuusrakennukset

585

0

2 397

1

- maatalousrakennukset

675

-17

2 394

-11

- muut rakennukset

380

-2

1 212

5

Asunnot, kpl

3 278

8

15 402

7

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, toukokuu. Tilastokeskus