3.8.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin helmi-huhtikuussa

Teollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon. Koko liikevaihto pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihdon kehitystrendi on hieman nousussa kohonneiden tuottajahintojen vaikutuksesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Koko teollisuuden ja eräiden toimialojen liikevaihdon ja palkkasumman muutos-% helmi- huhtikuussa 1998 ja 1999*

Koko

liikevaihto

Kotimaan

liikevaihto

Palkkasumma

1998

1999

1998

1999

1998

1999

Koko teollisuus (TOL C, D, E)

11

0

6

1

11

3

Mineraalien kaivu

8

-1

9

-3

4

7

Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus

5

-2

5

0

5

0

Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus

6

1

4

2

6

1

Puu- ja paperiteollisuus

13

-10

10

-5

5

2

Kustantaminen

7

-1

7

3

7

2

Öljytuotteiden, kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja
kumi- ja muovituotteiden valmistus

-1

-4

-3

0

11

-1

Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus

27

0

27

1

22

5

Perusmetallien valmistus

9

-16

16

-20

9

-1

Metallituotteiden valmistus

14

0

12

0

14

4

Koneiden ja laitteiden valmistus

5

1

5

-1

13

0

Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus

36

22

11

34

24

11

Autojen ja perävaunujen valmistus

17

2

12

-1

21

0

Huonekalujen valmistus, muu valmistus, kierrätys

7

5

8

7

7

6

* Indeksin kolmen viimeisimmän laskentakuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kolmen kuukauden keskiarvo tasaa satunnaisvaihtelua. Koko liikevaihto jakautuu kotimaan liikevaihtoon ja vientiin.

Koko liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa helmi-huhtikuussa 22 prosenttia vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan perusmetallien valmistuksessa liikevaihto väheni 16 prosenttia, puu- ja paperiteollisuudessa 10 prosenttia sekä kemianteollisuudessa 4 prosenttia. Näiden toimialojen muutosprosentit ovat kuitenkin nousussa vuoden alun muutoksiin nähden.

Sähköteknisen teollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi laskeneista hinnoista huolimatta yhä nopeampaa vauhtia, peräti 34 prosenttia. Huonekalujen valmistuksessa ja muussa valmistuksessa kotimaan liikevaihto lisääntyi 7 prosenttia ja kustantamisessa 3 prosenttia. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 5 ja mineraalien kaivun 3 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuun aikana 3 prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta. Vuotta aikaisemmin palkkasumma kasvoi 11 prosentin vauhtia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, huhtikuu. Tilastokeskus (ei julkaisua)