10.8.1999

Lisätietoja: Seppo Kouvonen (09) 1734 3452
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Palkkaerot kasvoivat yksityisellä alalla vuonna 1997

Palkkaerot lisääntyivät Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan yksityisellä alalla vuonna 1997. Julkisella alalla palkkaerot supistuivat hieman, lähinnä kuitenkin palkkajakauman yläpäässä.

Kun palkansaajat jaetaan kuukausiansioiden mukaan kymmeneen yhtä suureen ryhmään, yksityisen alan keskimääräistä palkkaa saava ansaitsi vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä 40 prosenttia enemmän kuin vähiten ansaitseva kymmenes. Vuotta aiemmin ero oli 3 prosenttiyksikköä pienempi.

Palkkaerojen kasvu johtui osittain työllisyyden paranemisesta. Kokoaikaiset työpaikat lisääntyivät yksityisellä alalla 40 000:lla.

Alle 25-vuotiaiden kokopäivätyötä tehneiden määrä kasvoi vuodessa kuudenneksen. Nuorten uudet työpaikat syntyivät lähes pelkästään yksityiselle alalle. Samalla kuitenkin nuorten keskiansiot nousivat siellä noin prosenttiyksikön keskimääräistä hitaammin.

Miesten ja naisten palkkaerot lisääntyivät hieman, mikä lähinnä johtui ansiokehityksen aloittaisista eroista. Saman toimialan samassa ammattiryhmässä ja samalla koulutustasolla palkkaerot pysyivät kuitenkin ennallaan.

Vuonna 1997 ei ollut sopimuskorotuksia. Vuotta aiemmin palkkaerot olivat jonkin verran supistuneet tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun liittyneen nais- ja matalapalkkaerän vuoksi.

Palkkarakennetilasto kattaa valtion ja kunta-alan palveluksessa olevat palkansaajat sekä ne yksityisen alan palkansaajat, jotka työskentelevät vähintään viisi palkansaajaa työllistävissä yrityksissä. Maa- ja metsätalous ei sisälly tilastoon.

Lähde: Palkkarakenne 1997. Tilastokeskus