13.8.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 1,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,1 prosenttia, kun taas rakennustarvikkeiden ja muiden panosten hinnat pysyivät lähes ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,5 prosenttia. Tarvikkeiden hinnat pysyivät kesäkuun tasolla. Muiden panosten hinta nousi 0,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Heinäkuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

7/98 -7/99

6/99 - 7/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

105,2

1,2

0,2

Asuinkerrostalo

105,2

1,4

0,2

Toimisto- ja liikerakennus

104,9

1,2

0,3

Teollisuus- ja varastorakennus

105,8

0,8

0,1

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

107,1

1,6

0,2

Maatalouden tuotantorakennus

106,6

1,0

0,3

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, heinäkuu. Tilastokeskus