16.8.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Helle vauhditti teollisuustuotantoa kesäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 5,6 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Toukokuussa tuotanto lisääntyi vain 2 prosenttia.

Suotuisa kesäkuu vauhditti turpeen nostoa. Mineraalien kaivu kasvoi kesäkuussa peräti 105 prosenttia. Myös elintarvikkeita ja juomia valmistettiin kesäkuussa enemmän kuin viime vuonna. Elektroniikkateollisuuden tuotanto palautui toukokuun notkahduksen jälkeen vahvalle kasvu-uralleen. Sen tuotanto kasvoi 37 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Myös kemianteollisuuden tuotanto kasvoi jonkin verran. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi kesäkuussa 1,9 prosenttia. Paperiteollisuuden lähes vuoden jatkunut tuotannon väheneminen kääntyi kesäkuussa runsaan 2 prosentin kasvuksi.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä 85 prosenttia, mikä oli vajaat 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli vajaat 88 prosenttia, metalliteollisuuden lähes 87 prosenttia ja kemianteollisuuden 78 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa tuotanto kasvoi 5,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 14 prosenttia. Kasvu oli elektroniikkateollisuuden ansiota, jonka tuotanto nousi runsaat 42 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto sen sijaan väheni prosentin. Kemianteollisuuden tuotanto laski 0,2 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto laski 2 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuusta.

Suomen teollisuustuotannon lähes 6 prosentin kasvu kesäkuussa oli kansainvälisesti verrattuna nopeaa. Yhdysvalloissa tuotanto kasvoi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 2,7 prosenttia. Venäjän teollisuustuotanto lisääntyi 9 prosenttia. Saksassa ja Japanissa teollisuustuotanto laski 0,2 prosenttia sekä Englannissa vajaan prosentin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, kesäkuu. Tilastokeskus