16.8.1999

Lisätietoja: Mari Suviranta (09) 1734 3501, Anssi Vuorio (09) 1734 2934
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Suviranta (09) 1734 3501
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio heinäkuussa 1,2 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 1,2 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä kesäkuussa se oli 1,1 prosenttia.

Korot laskivat, bensiini kallistui

Korkojen lasku hillitsi edelleen inflaatiota. Asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen lasku hidasti inflaatiota 0,5 prosenttiyksikköä. Inflaatiota ylläpiti heinäkuussa erityisesti bensiinin kallistuminen. Se nosti inflaatiota 0,3 prosenttiyksikköä. Myös asuntojen hinnat nousivat.

Kesäkuusta heinäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,2 prosenttia, mikä johtui erityisesti vaatealennusmyynneistä sekä kasvisten ja juuresten halpenemisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100), heinäkuu

104,4

1,2 %

-0,2 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100), heinäkuu

1 452

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), heinäkuu

103,9

1,4 %

-0,3 %

Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), kesäkuu

103,7

1,0 %

0,0 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Emu-maiden inflaatio kesäkuussa 0,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan Emu-maiden inflaatio oli kesäkuussa 0,9 prosenttia. EU-maiden keskiarvo oli 1,0 prosenttia. Hitainta inflaatio oli Itävallassa, jossa hinnat nousivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli 1,2 prosenttia.

Heinäkuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 103,9 ja vuosimuutos 1,4 prosenttia. Kesäkuusta heinäkuuhun indeksi laski 0,3 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, heinäkuu. Tilastokeskus.