18.8.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuottajahintojen nousu jatkui heinäkuussa

Tuottajahintaindeksit nousivat 0,9-1,2 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun Tilastokeskuksen mukaan. Eniten nousivat tuontihinnat, 1,2 prosenttia. Tuontihintojen nousu aiheutui raakaöljyn ja perusmetallien maailmanmarkkinahintojen kallistumisesta.

Tuontihinnat kääntyivät heinäkuussa myös vuositasolla nousuun. Tuontihinnat kallistuivat viime vuoden heinäkuusta 0,6 prosenttia. Vielä tämän vuoden tammikuussa tuontihinnat laskivat 6,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Nousun syynä oli raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan ripeä kallistuminen. Sen sijaan raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden tuontihinnat olivat edelleen 3,3 prosenttia sekä investointitavaroiden 1,1 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin.

Vientihinnat nousivat kesäkuusta heinäkuuhun 1,1 prosenttia. Nousu aiheutui perusmetallien, öljytuotteiden sekä selluloosan ja paperin hintojen kallistumisesta. Vientihinnat olivat kuitenkin edelleen 4,8 prosenttia alemmat kuin viime vuoden heinäkuussa. Tämä johtui sähköteknisten tuotteiden, rauta- ja teräsmetallien, paperin ja kartongin hintojen laskusta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kohosivat 0,9 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun, mikä aiheutui öljytuotteiden, perusmetallien ja selluloosan hintojen kallistumisesta. Viime vuoden heinäkuusta teollisuuden tuottajahinnat laskivat 1,2 prosenttia, kun sähkö, rauta- ja teräsmetallit, elintarvikkeet ja kemikaalit halpenivat.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi-
ja vuosimuutokset heinäkuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 7/1999

Muutos 6/99 - 7/99, %

Muutos 7/98 -7/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

98,1

0,9

-1,2

Vientihintaindeksi

93,7

1,1

-4,8

Tuontihintaindeksi

97,9

1,2

0,6

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

99,2

0,9

-0,3

Tukkuhintaindeksi

99,6

1,0

-0,2

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien verottomien tavaroiden hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi kesäkuusta heinäkuuhun 7,3 prosenttia. Viime vuoden heinäkuusta indeksi on noussut 15,7 prosenttia. Nousun aiheutti sekä kuukausi- että vuositasolla raakaöljyn kallistuminen.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, heinäkuu. Tilastokeskus