2.9.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaiset uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 14,0. Kesäkuun jälkeen arviot omasta ja maan taloudesta sekä kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta ovat kuitenkin hieman heikentyneet. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 16. - 23. elokuuta 1 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Elokuu 1998

saldoluku

Heinäkuu 1999

saldoluku

Elokuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

16,3

15,9

14,0

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

7,2

9,2

8,0

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

14,4

12,1

10,6

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-25,8

-21,4

-20,4

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,8

1,8

2,1

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

23,4

25,0

24,2

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

23,4

28,2

25,0

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

7,3

-2,4

2,0

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

32,9

39,2

38,6

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Elokuussa joka kolmas kuluttaja uskoi, että Suomen taloustilanne yhä paranee seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joka neljäs kuluttaja. Noin joka kymmenes kuluttaja arvioi oman tai maan talouden huononevan. Yli puolet kuluttajista uskoi työttömyyden vähenevän.

Joka toisella kotitaloudella jäi elokuussa rahaa säästöön. Tulot ja menot olivat yhtä suuret kahdella viidestä kotitaloudesta. Kaksi kolmesta uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 75 prosenttia piti elokuussa lainan ottamista edullisena, ja 14 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Vastaavasti säästämisen arvioi kannattavaksi 51 prosenttia kuluttajista.

Elokuussa 6 prosenttia kotitalouksista harkitsi asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana. Kotiaan aikoi sisustaa puolen vuoden sisällä 43 prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksista 9 prosenttia suunnitteli auton ostoa ja 30 prosenttia viihde-elektroniikan hankintaa. Kuluttajista 44 prosenttia piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajat ennustivat, että kuluttajahintojen vuosimuutos olisi ensi vuoden elokuussa 2,1 prosenttia, joten inflaatio nopeutuisi hieman.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisesti verrattuna myönteisiä. Heinäkuussa EU-maista vain Irlannissa ja Alankomaissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU:n kausitasoitettu luottamusindikaattori oli Irlannissa 22, Alankomaissa 17 ja Suomessa 14. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori on toukokuusta lähtien ollut -3.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, elokuu. Tilastokeskus