6.9.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kaupan liikevaihdon nousu oli nopeampaa kuin muiden palveluiden, jotka kasvoivat 3 prosenttia. Vuotta aikaisemmin palvelualojen vuosikasvu oli maalis-toukokuussa 11 prosenttia.

Palvelualojen palkkasumma nousi maalis-toukokuussa 7 prosenttia viime vuodesta. Kasvuvauhti hidastui vuodessa 3 prosenttiyksikköä.

Kaupan palkkasumma kasvoi 7 prosenttia

Tukkukaupan palkkasumma kohosi maalis-toukokuussa 8 prosenttia viime vuodesta. Vuotta aikaisemmin muutos oli 11 prosenttia. Vähittäiskaupan vastaava kasvuprosentti oli tänä vuonna 5 ja viime vuonna 8 prosenttia. Muusta tukku- ja vähittäiskaupasta erotetussa autokaupassa palkkasumman muutos oli 9 prosenttia sekä tänä että viime vuonna.

Kaupan liikevaihtotiedot julkaistaan erikseen kaupan myyntitilastossa.

Muiden palvelualojen kasvu hidastui edelleen

Palvelualojen pois lukien kauppa liikevaihto oli kuluvan vuoden maalis-toukokuussa 3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvuvauhti on hidastunut tasaisesti viime vuoden puolivälistä lähtien. Huipussaan muiden palvelualojen liikevaihdon kasvuvauhti oli vuoden 1998 alussa ja jatkui vahvana vielä koko alkuvuoden. Korkeimmillaan työpäiväkorjatun liikevaihdon muutosvauhti oli 16 prosenttia.

Muutos vertaa liikevaihtoa kolmen kuukauden ajanjaksolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon (vasen pystyasteikko). Kolmen kuukauden käyttämisellä tasoitetaan satunnaisvaihtelua.

Muiden palveluiden liikevaihdon pitkäaikaista kehitystä kuvaava trendi on tasoittunut. Viimeiset kahdeksan kuukautta trendin pisteluku on ollut lähestulkoon muuttumaton eli noin 128. Korkeimmillaan trendi oli marras- ja joulukuussa 1998, jolloin pisteluku oli 128,1. Toukokuun 1999 pisteluku oli 127,9. Liikevaihtoindeksisarjan perusvuosi on 1995, jolloin alkuperäisen sarjan keskiarvo oli 100.

Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Toimialoittaisia liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html . Samasta osoitteesta löytyy myös kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (5/1999). Tilastokeskus (ei julkaisua)