24.9.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuinrakennuslupien kuutiomäärä kasvoi heinäkuussa

Heinäkuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,5 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli yli viidenneksen edellisvuotista suurempi. Sen sijaan teollisuusrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä jäi neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Maatalousrakentamisen lupakuutiot vähenivät kolmanneksen vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Tammi-heinäkuussa koko uudisrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkiaan lupia myönnettiin 25,6 miljoonan kuutiometrin rakentamiseen. Heinäkuun loppuun mennessä rakennusluvan sai lähes 23 000 uutta asuntoa, mikä oli 13 prosenttia enemmän kuin tammi-heinäkuussa vuosi sitten. Pääkaupunkiseudulla rakennusluvan saaneita asuntoja oli vajaat 6 000 kappaletta eli 1 600 asuntoa edellisvuotista enemmän.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa 1999

Heinäkuu
1000 m3

Muutos, %
7/1998-7/1999

Tammi-heinäkuu
1000 m3

Muutos, %
1-7/1998-1-7/1999

Kaikki rakennukset

2 497

6

25 609

5

joista
- asuinrakennukset


877


22


8 726


15

- liike- ja toimistorakennukset

335

-8

4 088

39

- julkiset palvelurakennukset

326

186

1 597

-5

- teollisuus- ja varastorakennukset

580

-17

5 746

-10

- - teollisuusrakennukset

431

-26

3 788

1

- maatalousrakennukset

183

-32

3 477

-14

- muut rakennukset

195

0

1 975

8

Asunnot, kpl

2 293

27

22 814

13

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, heinäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)