21.10.1999

Lisätietoja: Juha Piispala (09) 1734 3368, juha.piispala@tilastokeskus.fi, Heli Virta (09) 1734 2925
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kauppavirtatutkimus: Uusimaa tärkeä muiden maakuntien teollisuudelle

Uudenmaan maakunnalla on suuri merkitys muiden maakuntien teollisuustoimialoille, osoittaa Tilastokeskuksen tekemä kauppavirtatutkimus. Uusimaa oli vuonna 1996 oman maakunnan lisäksi teollisuuden tärkein kotimaan markkina-alue lähes kaikille maakunnille. Poikkeuksia olivat vain Etelä-Pohjanmaa, Lappi ja Ahvenanmaa.

Kauppavirtatutkimuksessa on ensi kertaa selvitetty teollisuuden, rakentamisen ja eräiden palvelujen myynnin jakautumista maakunnittain. Otostutkimus perustuu runsaan 4 100 toimipaikan vastauksiin.

Koko maassa teollisuuden liikevaihdosta suuntautui vuonna 1996 vientiin 48 prosenttia ja kotimaahan 52 prosenttia. Kotimaan myynnistä omaan maakuntaan päätyi keskimäärin 38 prosenttia ja muualle Suomeen 62 prosenttia. Markkamääräisesti suurimmat maakuntien väliset kauppavirrat sijoittuivat pääasiassa eteläiseen Suomeen.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Teollisuuden kauppavirtojen suuntautuminen lähtömaakunnittain 1996, %

Kokonaismyynnin jakautuminen

Kotimaan myynnin jakautuminen

Maakunta

Ulkomaat

Kotimaa

Oma maakunta

Muu Suomi

Uusimaa 2

Uusimaa

44,2

55,8

42,5

57,5

.

Varsinais-Suomi

55,4

44,6

33,3

66,7

26,4

Satakunta

45,2

54,8

32,6

67,4

16,9

Häme 1

24,5

75,5

18,6

81,4

24,3

Pirkanmaa

46,3

53,7

27,2

72,8

18,7

Päijät-Häme

38,3

61,7

33,4

66,6

25,4

Kymenlaakso

61,6

38,4

55,3

44,7

25,8

Etelä-Karjala

60,6

39,4

42,4

57,6

18,7

Etelä-Savo

49,1

50,9

31,7

68,3

39,0

Pohjois-Savo

42,9

57,1

35,8

64,2

14,9

Pohjois-Karjala

40,4

59,6

22,7

77,3

22,9

Keski-Suomi

57,0

43,0

41,6

58,4

26,6

Etelä-Pohjanmaa

20,0

80,0

33,5

66,5

12,8

Vaasan rannikkoseutu 1

55,8

44,2

29,8

70,2

19,3

Keski-Pohjanmaa

54,1

45,9

30,9

69,1

28,7

Pohjois-Pohjanmaa

49,1

50,9

36,8

63,2

22,5

Kainuu

50,7

49,3

39,0

61,0

36,6

Lappi

48,6

51,4

65,2

34,8

7,5

Itä-Uusimaa

46,8

53,2

57,7

42,3

53,0

Ahvenanmaa

28,0

72,0

35,4

64,6

12,5

Kaikki yhteensä

47,8

52,2

37,6

62,4

18,6

1 Häme on 1.3.1998 lähtien Kanta-Häme ja Vaasan rannikkoseutu on Pohjanmaa.

2 Uudenmaan osuus myynnistä muualle Suomeen kuin omaan maakuntaan

Rakentaminen ja palvelut ovat suuntautuneet selvästi enemmän omaan maakuntaan kuin teollisuus. Koko maassa rakentamisen liikevaihdosta kohdistui vuonna 1996 oman maakunnan alueelle 68 prosenttia, muualle Suomeen 26 ja vientiin 6 prosenttia. Palvelujen liikevaihdosta omaan maakuntaan jäi 56 prosenttia, muualle Suomeen meni 23 ja vientiin 21 prosenttia.

Lähde: Alueelliset kauppavirrat Suomessa 1996, Ennakkotietoja alueellisesta panos-tuotostutkimusprojektista. Kansantalous 1999:19. Tilastokeskus