1.11.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen palkkasumma ja liikevaihto kasvavat 6 prosentin vuosivauhtia

Palvelualojen (pl. kauppa) maksama palkkasumma oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edeltävän kolmen kuukauden vastaava muutos oli 7 prosenttia.

Nopeimmin palkkasumma on kohonnut tietojenkäsittelypalvelussa, missä kasvu touko-heinäkuussa oli 22 prosenttia edellisestä vuodesta. Tietojenkäsittelyalan osuus palvelualojen maksetuista palkoista oli 8 prosenttia vuonna 1998.

Siivous, työnvälitys ja henkilöstön hankinta, etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut sekä mainospalvelut ovat myös päässeet yli 10 prosentin kasvuvauhtiin maksetuissa palkoissa. Näiden neljän toimialan osuus palvelualojen vuoden 1998 palkkasummasta on kuitenkin pieni vaihdellen 1-2 prosentin välillä.

Palvelutoimialojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto nousi samaa 6 prosentin vauhtia kuin palkkasummakin. Liikevaihdon kasvu nopeutui edeltävästä helmi-huhtikuun jaksosta, jolloin vuosikasvu oli 4 prosenttia.

Liike-elämän palvelut kasvussa

Liike-elämää palvelevien toimialojen, mukaan lukien kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liikevaihto ja maksettu palkkasumma kasvoivat touko-heinäkuussa keskimäärin nopeammin kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnan, liikenteen tai muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden.

Yritysten maksama palkkasumma kohosi liike-elämää palvelevan toiminnan aloista eniten tietojenkäsittelypalvelussa, 22 prosenttia vuotta aiemmasta. Liikevaihdon kasvu oli puolestaan nopeinta etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa (14 %), tietojenkäsittelyssä (12 %), lainopillisessa ja taloudellisessa konsultoinnissa (11 %), mainospalveluissa (9 %) sekä siivouksessa (9 %), kun verrataan kuluvan vuoden touko-heinäkuuta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Liikenne-toimialan kasvu posti- ja teleliikenteen varassa

Päätoimialan 'kuljetus, varastointi ja tietoliikenne' liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja palkkasumma 3 prosenttia touko-heinäkuussa viime vuodesta. Posti- ja teleliikenteen liikevaihto kohosi 12 prosenttia ja palkkasumma prosentin. Maaliikenteessä (pl. rautatieliikenne) liikevaihto kasvoi hieman, kun taas vesiliikenteessä ja liikennettä palvelevassa toiminnassa se pieneni.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta lievässä kasvussa

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto oli touko-heinäkuussa 2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Palkkasumman vastaava nousu oli 3 prosenttia.

Henkilökohtaisten palveluiden kasvu hidasta

Henkilökohtaisten palveluiden ryhmään kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Touko-heinäkuussa liikevaihto lisääntyi 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palkkasumma puolestaan nousi 5 prosenttia.

Palkoilla tarkoitetaan niitä palkkoja, joista tehdään ennakonpidätys ja maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksua. Mukana ovat kaikki rekisteröityneet työnantajat.

Liikevaihto- ja palkkasummasarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Tästä tilastosta ei tehdä painojulkaisua. Toimialoittaisia liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html .

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (7/1999). Tilastokeskus