11.11.1999

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539, jarko.pasanen@tilastokeskus.fi, Mirja Laine (09) 1734 3330
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Asuntoluottokanta kasvoi kaikissa maakunnissa vuonna 1998

Asuntoluotot lisääntyivät markkamäärältään kaikissa maakunnissa viime vuoden aikana. Eniten eli 10 prosenttia asuntoluottokanta kasvoi Itä-Uudellamaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla. Vähiten, vain prosentin, asuntoluotot lisääntyivät Kainuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Asuntoluottokanta oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 201 miljardia markkaa, joka oli 14 miljardia markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten, 68 miljardia markkaa, asuntoluottoja oli viime vuoden lopussa Uudenmaan maakunnassa.

Asuntoluotoista 68 prosenttia nostettiin talletuspankeista. Talletuspankkien osuus luotoista oli suurin, 99 prosenttia, Ahvenanmaalla ja pienin, 64 prosenttia, Uudellamaalla ja Pohjois-Karjalassa.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Asuntoluotot luotonsaajan maakunnan ja luotonantajan sektorin mukaan 31.12.1998, milj. mk

Luotonantajasektorit

Maakunta

Muutos vuodessa, %

Luotto-kanta

Talletus-pankit

Muut luotto-laitokset

Valtio

Kunnat

Työeläke-laitokset

Muut 1

Itä-Uusimaa

10,1

2 745

1 597

253

560

192

129

14

Uusimaa

9,9

67 686

38 754

3 899

16 997

2 503

5 044

490

Pohjanmaa 2

9,9

5 984

4 376

106

1 064

248

169

20

Pirkanmaa

8,4

15 281

10 666

472

3 152

661

293

38

Keski-Pohjanmaa

8,2

2 343

1 695

72

382

160

30

3

Pohjois-Pohjanmaa

8,2

12 772

8 499

509

2 531

944

269

18

Varsinais-Suomi

8,1

17 595

11 560

993

3 197

988

741

115

Etelä-Karjala

7,6

4 636

2 935

76

1 312

186

107

20

Kanta-Häme 2

7,4

5 690

4 153

144

1 025

202

141

25

Päijät-Häme

6,5

7 424

5 024

169

1 718

293

212

8

Kymenlaakso

6,1

6 081

4 194

270

1 285

174

149

8

Etelä-Pohjanmaa

5,4

5 680

4 039

99

1 092

381

56

13

Satakunta

5,3

6 817

5 329

150

858

345

123

12

Keski-Suomi

5,3

9 897

6 000

532

2 730

364

258

13

Etelä-Savo

3,9

5 574

3 457

144

1 612

229

120

11

Pohjois-Savo

3,6

8 410

5 362

165

2 167

559

149

8

Pohjois-Karjala

3,2

5 280

3 118

239

1 398

456

56

13

Lappi

2,8

7 154

4 414

224

1 823

541

139

13

Ahvenanmaa

2,7

837

821

4

-

-

11

1

Kainuu

1,2

2 715

1 821

62

681

124

26

1

Yhteensä

7,6

200 600

127 814

8 582

45 584

9 553

8 223

844

1 Suomen Pankki, vakuutuslaitokset, muut rahoituslaitokset
2 Pohjanmaa on entinen Vaasan rannikkoseutu, Kanta-Häme entinen Häme

Alueellisesta luottokantatilastosta ilmenee rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yleisöluottojen jakauma maakunnittain ja suuralueittain. Yleisöluottoja ovat luotot, joita myönnetään yrityksille, kunnille ja kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä kotitalouksille. Alueellisen luottokannan luotonantokäsitteeseen ei sisälly joukkovelkakirjalainoja.

Lähde: Alueellinen luottokanta 1998. Tilastokeskus