15.11.1999

Lisätietoja: Timo Koskimäki (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Ylä-Jarkko (09) 1734 3310
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Bensiinin kallistuminen ylläpitää edelleen inflaatiota

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 1,3 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä syyskuussa se oli 1,1 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen ja vuokrien nousu.

Bensiini oli lokakuussa yli 13 prosenttia kalliimpaa kuin vuosi sitten, ja tämä nosti indeksiä 0,5 prosenttiyksikköä. Asuntojen hintojen nousun vaikutus oli 0,3 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousua hillitsivät eniten asuntolainojen ja kulutusluottojen korkojen lasku sekä sähkön halpeneminen.

Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat kohosivat 0,2 prosenttia, mikä johtui erityisesti asuntojen hintojen noususta sekä tomaatin kallistumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suomen inflaatiomittarit, lokakuu 1999

Pisteluku

Vuosimuutos

Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi (1995=100)

105,1

1,3 %

0,2 %

Elinkustannusindeksi (1951:10=100)

1 460

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100)

104,6

1,6 %

0,1 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-maiden inflaatio syyskuussa 1,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan sekä EU- että Emu-maiden inflaatio oli syyskuussa 1,2 prosenttia. Inflaatio oli sama kuin elokuussa. Nopeinta inflaatio oli Irlannissa, jossa hinnat nousivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 2,6 prosenttia. Hitainta inflaatio oli Ranskassa ja Itävallassa, 0,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli 1,4 prosenttia.

Lokakuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 104,6 ja vuosimuutos 1,6 prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun indeksi nousi 0,1 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, lokakuu. Tilastokeskus.