15.11.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 5,2 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 5,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Elokuussa vastaava luku oli 2 prosenttia. Kasvua vauhditti lähinnä paperiteollisuus, jonka tuotanto nousi syyskuussa 8 prosenttia runsaan vuoden jatkuneen heikon kehityksen jälkeen. Kemianteollisuuden tuotanto kohosi 6,5 prosenttia ja elektroniikkateollisuuden tuotanto vajaat 10 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä vajaat 88 prosenttia, mikä oli 2 prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 95 prosenttia, metalliteollisuuden 87 ja kemianteollisuuden 81 prosenttia.

Tammi-syyskuussa teollisuustuotanto oli 4,9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 11 prosenttia elektroniikkateollisuuden ansiosta, jonka tuotanto nousi lähes 32 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi hieman yli prosentin, kun taas puu- ja paperiteollisuuden tuotanto pysyi lähes ennallaan. Muun tehdasteollisuuden tuotanto oli edelleen prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin.

Suomen teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa runsaat 5 prosenttia vuotta aiemmasta (kausitasoitettu). OECD:n kausitasoitettujen sarjojen mukaan tuotanto oli Yhdysvalloissa syyskuussa 2,4 prosenttia ja Japanissa 2,8 prosenttia edellisvuotista suurempi. Englannin tilastoviraston mukaan maan kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi vajaan prosentin. Sen sijaan Saksassa tuotanto jäi maan tilastoviraston mukaan prosentin pienemmäksi kuin syyskuussa 1998.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, syyskuu. Tilastokeskus