17.11.1999

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Ansiotaso nousi kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 2,5 prosenttia. Noususta runsaat puolet johtui tämän vuoden alussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Reaaliansiot nousivat samana aikana 1,4 prosenttia.

Yksityisten työnantajien palveluksessa olevilla palkansaajilla ansiot nousivat keskimäärin 2,7 prosenttia. Kunnilla vastaava vuosinousu oli 2,3 prosenttia ja valtiolla 1,9 prosenttia.

Vuonna 1998 ansiotason nousu oli lopullisten tietojen mukaan 3,5 prosenttia. Yksityisellä sektorilla ansiot kohosivat 3,7 prosenttia, valtiolla 3,6 prosenttia ja kunnilla 3,3 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tämän vuoden heinä-syyskuussa vajaat 11 600 markkaa kuukaudessa. Miehet ansaitsivat runsaat 12 700 markkaa ja naiset vajaat 10 500 markkaa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli lähes 12 100 markkaa ja tuntipalkkaa saavien laskennallinen kuukausiansio runsaat 10 200 markkaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 1999, 3. neljännes. Tilastokeskus