17.11.1999

Lisätietoja: Liisa Tennilä (09) 1734 3409, Anton Antonius (09) 1734 3415 anton.antonius@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Kulutusmenot lisääntyivät kymmeneksen kahdessa vuodessa

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat keskimäärin 9 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1998. Menot kotitaloutta kohti olivat viime vuonna 132 000 markkaa. Henkeä kohti laskettu kulutus lisääntyi 11 prosenttia 61 000 markkaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään vuoden 1998 kulutustutkimukseen.

Suhteellisesti eniten kasvoivat menot tietoliikenteeseen, auton ostoon ja valmismatkoihin. Myös kodin kalusteisiin ja vaatteisiin kotitaloudet käyttivät viime vuonna suuremman osan menoistaan kuin kaksi vuotta aiemmin, jolloin Tilastokeskus teki edellisen kulutustutkimuksen. Ruoan ja asumisen osuudet sen sijaan pienenivät. Nykyinen kehityssuunta on jatkunut jo muutaman vuoden ajan. Vuosikymmenen alun lamavuosina liikenne-, matkailu- ja vaatemenot pienenivät, kun taas ruoka- ja asumismenot kasvoivat.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kotitalouksien kulutusmenojen rakenne vuosina 1996 ja 1998

1996, %

1998, %

1998, mk

Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

14,7

13,6

17 900

Alkoholijuomat ja tupakka

2,9

2,8

3 700

Vaatteet ja jalkineet

4,0

4,5

5 900

Asunto ja energia

27,9

27,3

35 900

Kodin kalusteet, koneet ja tarvikkeet

4,2

4,5

6 000

Terveys

3,8

3,6

4 700

Liikenne

15,1

16,3

21 400

Tietoliikenne

2,2

2,7

3 600

Virkistys ja kulttuuri

10,2

10,1

13 300

Hotellit, kahvilat ja ravintolat

4,3

4,0

5 200

Muut menot

10,7

10,6

14 000

Yhteensä

100

100

131 600

Nyt julkaistut tulokset kertovat kotitalouksien keskimääräisen kulutuksen. Kulutusmenojen kehitystä väestöryhmittäin tarkastellaan raportissa, joka ilmestyy ensi vuonna.

Kulutustutkimuksessa on otettu käyttöön uusi luokitus, joka on Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukainen. Tätä luokitusta käytetään myös kuluttajahintaindeksissä. Omiksi ryhmikseen on erotettu tietoliikennemenot sekä hotelli-, kahvila- ja ravintolamenot. Alkoholijuoma- ja tupakkamenoista on myös tehty oma ryhmänsä.

Lähde: Kulutustutkimus 1998. Tilastokeskus
Maakunnittaisia tietoja osoitteessa
www.tilastokeskus.fi/tk/el/kulutus98.html (Excel-taulukoina)