18.11.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousseet vuodessa 6 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lokakuusta 6 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Vielä tämän vuoden tammikuussa tuontihinnat laskivat vuositasolla lähes seitsemän prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun tuontihinnat nousivat 0,1 prosenttia. Nousu johtui öljytuotteiden ja peruskemikaalien kallistumisesta.

Vientihinnat laskivat viime vuoden lokakuusta 2,4 prosenttia. Tämä johtui erityisesti sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta, mutta myös rauta- ja teräsmetallien hintojen laskusta. Tämän vuoden tammikuussa myös vientihinnat laskivat vuositasolla vielä seitsemän prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia. Nousu aiheutui selluloosan, paperin ja paperituotteiden sekä peruskemikaalien kallistumisesta.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat viime vuoden lokakuusta 1,3 prosenttia. Tämä johtui öljytuotteiden ja selluloosan kallistumisesta. Syyskuusta lokakuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Nousu aiheutui peruskemikaalien ja selluloosan kallistumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi- ja vuosimuutokset lokakuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 10/1999

Muutos 9/99 - 10/99, %

Muutos 10/98 - 10/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

99,1

0,2

1,3

Vientihintaindeksi

93,7

0,7

-2,4

Tuontihintaindeksi

100,4

0,1

6,0

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

100,7

0,3

2,4

Tukkuhintaindeksi

100,8

0,2

2,1

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi viime vuoden lokakuusta 29,4 prosenttia, mikä johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta. Syyskuusta lokakuuhun HWWA-indeksi laski 1,9 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, lokakuu. Tilastokeskus