26.11.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuntorakentaminen kasvussa

Tammi-syyskuussa aloitettiin runsaan 27 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli noin 1 800 asuntoa enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Myös aloitettujen liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiomäärä oli edellisvuotista suurempi. Sen sijaan teollisuus- ja varastorakennuksia alettiin rakentaa kuutiometreillä mitattuna neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-syyskuussa kaikkiaan 29 miljoonan kuutiometrin verran eli 2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä liike- ja julkinen rakentaminen kasvoi selvästi vuotta aiempaan verrattuna. Myös aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli suurempi kuin viime vuoden heinä-syyskuussa. Teollisuus- ja varastorakennuksia sitä vastoin käynnistettiin yli neljännes edellisvuotista vähemmän. Kaikkiaan uudisrakennustöitä aloitettiin heinä-syyskuussa suunnilleen saman verran kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Aloitetut rakennukset 3. ja 1.- 3. neljännes 1999

3. nelj.
milj. m3

muutos
98/99, %

1.-3. nelj.
milj. m3

muutos
98/99, %

Kaikki rakennukset

11,87

0

29,17

-2

joista
- asuinrakennukset


3,67


7


10,36


12

- liike- ja toimistorakennukset

2,25

24

4,59

2

- julkiset palvelurakennukset

0,82

99

2,05

5

- teollisuus- ja varastorakennukset

2,45

-28

5,98

-24

- - teollisuusrakennukset

1,65

-25

4,02

-13

- maatalousrakennukset

1,72

-8

4,00

-4

- muut rakennukset

0,96

6

2,19

5

Asunnot, kpl

9 215

1

27 190

7

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 3. neljännes 1999. Tilastokeskus.
Lisätietoja
rakennus- ja asuntotuotannosta saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)